ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Εκ μέρους του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Ο σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε το Τμήμα μας αναλυτικά και να παράσχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη δομή, το προσωπικό, τις σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα και τις υπόλοιπες δράσεις που συντελούνται σε αυτό, καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στους πτυχιούχους μας. Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ξεκίνησε τη λειτουργία του από το έτος 1963, στα πλαίσια της (τότε) Παντείου Ανωτάτης Σχολής. Από τότε και μέχρι σήμερα προσφέρει στην ελληνική κοινωνία αποφοίτους, οι οποίοι με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στελέχωσαν και στελεχώνουν τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι, το Τμήμα, μέσα από τα μαθήματα, τα προγράμματα, τις δράσεις και την ατομική και συλλογική έρευνα των μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών, διδακτόρων και των λοιπών ερευνητών που εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό, έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, για ένα χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 50 έτη. Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των φοιτητών του και χορηγεί πτυχίο με δύο κατευθύνσεις, της Δημόσιας Οικονομικής και των Δημόσιων Θεσμών.

Στο Τμήμα μας λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με επτά κατευθύνσεις, που καλύπτουν όλα τα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία του Τμήματος.

Ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός προσανατολισμός του Τμήματος, προσδιορίζεται από τα γνωστικά αντικείμενα των τεσσάρων τομέων του και συγκεκριμένα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, του Τομέα Οικονομίας, του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και του Τομέα Φορολογίας και Ελεγκτικής. Όπως προαναφέρθηκε, βασική του αποστολή είναι η παροχή προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του μιας ολοκληρωμένης γνώσης και εμπέδωσης όλων των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη του δημόσιου τομέα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους, καθώς και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυξένη Παπαδάκη

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search