Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ IOYNIOY 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ

29/05/17

«Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)» [Κ.Μ. 007] ΥΠ     Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Ώρα                  Αίθουσα          Στοιχεία

08.00-10.00              209                    Ξ - Π

08.00-10.00             102                 Τ

08.00-10.00             108                 Ζ - Κ

08.00-10.00             300                 Α

08.00-10.00             302                 Γ

10.00-12.00             209                    Ρ - Σ

10.00-12.00             102                 Υ - Ω

10.00-12.00             108                 Λ - Ν

10.00-12.00             300                 Β

10.00-12.00             302                 Δ - Ε

         ΤΕΤΑΡΤΗ

31/05/17

  «Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ» [Κ.Μ. 023] ΥΠ

       ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ

       Ώρα                 Αίθουσα             Στοιχεία

10.00-12.00                 209                  Α-Β,Ε,Η

10.00-12.00                 102              Ι,Λ,Ο

10.00-12.00                 108              Κ,Μ

12.00-14.00                 209                  Γ – Δ,Θ,,Ξ

12.00-14.00                 102              Ν,Ρ

12.00-14.00                 108              Π, Σ

12.00-14.00                300               Φ - Ω

12.00-14.00                 302              Τ

         ΠΕΜΠΤΗ

01/06/17

«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη»

[Κ.Μ. 193]   ΥΠ – Ε.ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ   Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00               108                 Α - Κ

14.00-16.00               209                 Λ – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

07/06/17

«Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)»[Κ.Μ. 121]   ΥΠ ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

“ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ”

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

08.00-10.00             209                  Α, Ε

08.00-10.00               102             Β, Ζ

08.00-10.00               108             Κ, Μ, Ρ, Υ, Ψ

08.00-10.00                 300           Λ, Ν, Φ

10.00-12.00               209                Γ, Η, Ι

10.00-12.00               102             Δ, Θ, Ξ-Ο

10.00-12.00              108              Τ, Σ, Π, Χ, Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09/06/17

«Γενική   Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι)»[Κ.Μ. 147]   ΥΠ

   ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ώρα                       Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00         209                   Ξ - Π

18.00-20.00             102            Τ

18.00-20.00             108            Ζ - Κ

18.00-20.00             300            Α, Γ

20.00-22.00              209             Ρ - Σ

20.00-22.00             102            Δ – Ε, Υ-Ω

20.00-22.00             108            Λ - Ν

20.00-22.00             300            Β

    ΔΕΥΤΕΡΑ

12/06/17

«Μικροοικονομική Ι»[Κ.Μ.035]   ΥΠ

Μ-Ε ΑΓΟΡΑΚΗ

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

08.00-10.00                 209                Ξ - Π

08.00-10.00                102             Τ

08.00-10.00                108             Ζ - Κ

08.00-10.00                300             Α

08.00-10.00                302             Γ

10.00-12.00                 209               Ρ - Σ

10.00-12.00                 102            Υ - Ω

10.00-12.00                 108            Λ - Ν

10.00-12.00                 300            Β

10.00-12.00                 302            Δ – Ε

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

               ΔΕΥΤΕΡΑ

29/05/17

«Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος) » [Κ.Μ. 157] ΥΠ

Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

Ώρα                       Αίθουσα                   Στοιχεία

12.00-14.00                       108              Α -Ζ

12.00-14.00                       102                 Π

12.00-14.00                       209                 Ρ - Τ

14.00-16.00                    108                 Κ - Μ

14.00-16.00                       102                 Θ-Ι, Ν-Ο

14.00-16.00                       209                 Υ – Ω

ΤΡΙΤΗ

30/05/17

«Οικονομικός Προγραμματισμός»[Κ.Μ. 016]   ΕΠ

Μ-E ΣΥΡΜΑΛΗ

Ώρα                       Αίθουσα           Στοιχεία

17.00-19.00           Σ.Κ.                 Α – Ω

             ΤΕΤΑΡΤΗ

31/05/17

«Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)»

   [020] ΥΠ   ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ

   Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

20.00-22.00             108              Α - Κ

20.00-22.00               209               Λ - Μ

20.00-22.00               102               Ν – Π

20.00-22.00               300               Ρ – Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

02/06/17

«Στατιστική Ι»[Κ.Μ. 123] ΥΠ – Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00            102                   Σ

18.00-20.00              108                   Κ,Λ

18.00-20.00              209                   Δ - Ι

18.00-20.00              300                   Ν - Ο

18.00-20.00              301                   Α - Β

20.00-22.00           102                   Τ

20.00-22.00             108                   Μ, Π

20.00-22.00             209                   Υ - Ω

20.00-22.00             300                   Β, Ρ

20.00-22.00             301                   Γ

ΤΡΙΤΗ

    06/06/17

«Οικονομικά Συστήματα και Οικονομικοί Θεσμοί» [Κ.Μ. 026] ΕΠ ΟΛ. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00               300                   Α – Λ

18.00-20.00               301                 Μ – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

   07/06/17

«Μακροοικονομική Ι» [Κ.Μ. 051] ΥΠ

Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                 209               Α - Γ

12.00-14.00                 102               Ν – Ο, Ρ-Σ

12.00-14.00              108               Κ - Μ

12.00-14.00                 301               Π

12.00-14.00               300             Τ - Ω

12.00-14.00                 302             Δ – Ι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09/06/17

 

«Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)»[Κ.Μ. 148] ΕΠ

ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΕΝΔΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο 6 ( 1ος όροφος, Αριστοτέλους 3), ώρα 09.00

                 ΔΕΥΤΕΡΑ

     12/06/17

«Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»[Κ.Μ. 094] ΕΠ     Β. ΚΕΦΗΣ

     Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                   300                 Α – Κ

12.00-14.00                 302                 Λ - Ω

                     ΤΡΙΤΗ

13/06/17

«Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική» [Κ.Μ. 178] ΕΠ

Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ

       Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                 300                 Α – Ω

                 ΤΕΤΑΡΤΗ

       14/06/17

«Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών» [Κ.Μ. 116] ΕΠ ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ (Ε.ΔΙ.Π.)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά, η ώρα θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες.

               ΔΕΥΤΕΡΑ

               19/06/17

«Δημόσια Οικονομική Ι»[Κ.Μ. 027] ΥΠ – Ν. ΤΑΤΣΟΣ

Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

08.00-10.00             209                 Α,Ε  

08.00-10.00             102                 Β,Ζ

08.00-10.00            108               Κ,Μ,Ρ,Υ,Ψ

08.00-10.00            300               Λ,Ν,Φ

10.00-12.00             209              Γ,Η,Ι

10.00-12.00             102               Δ,Θ,Ξ-Ο

10.00-12.00             108               Τ,Σ,Π

10.00-12.00            300               Χ, Ω

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής

               ΔΕΥΤΕΡΑ

29/05/17

«Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία» [Κ.Μ. 187]   ΕΠ

Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

         Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00               302                   Α – Ω

ΤΡΙΤΗ

30/05/17

«Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής» [Κ.Μ. 037]   ΥΠ

  Ι. ΒΑΒΟΥΡΑΣ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00 301                   Α – Ω

                 ΤΡΙΤΗ

    30/05/17

«Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών)»[Κ.Μ. 071] ΕΠ

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΝΔΙΑ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

17.00-19.00          302                     Α-Ω

           ΤΕΤΑΡΤΗ

   31/05/17

«Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ» [Κ.Μ. 207] ΥΠ

     ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00             301                       Α - Ω                      

             ΠΕΜΠΤΗ

01/06/17

« Διεθνή Λογιστικά   Πρότυπα» [Κ.Μ. 198]     ΥΠ Ι. ΦΙΛΟΣ-ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ώρα                        Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00             102                   Α – Κ

12.00-12.00             300                   Λ – Ω

             ΠΕΜΠΤΗ

    01/06/17

«Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)»[Κ.Μ. 188] ΕΠ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΝΔΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00              102                  Α – Κ

14.00-16.00             301                   Λ - Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

02/06/17

«Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων» [Κ.Μ. 135] ΕΠ Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00       ΑΙΘ. ΠΜΣ             Α – Ω

                   (Αριστοτέλους 3 4οςΟροφος)

ΔΕΥΤΕΡΑ

12/06/17

«Διεθνής Οικονομική ΙΙ» [Κ.Μ. 102] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Ώρα                        Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00             108                   Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/06/17

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» [Κ.Μ. 159] ΥΠ   Β. ΚΕΦΗΣ

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                 108                   Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/06/17

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση» [Κ.Μ. 223] ΕΠ Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ – ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ (Ε.ΔΙ.Π.)

Οι   εξετάσεις θα γίνουν προφορικά σύμφωνα με ανακοίνωση του διδάσκοντα.

ΠΕΜΠΤΗ

15/06/17

''Ειδικά θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης '' [ΚΜ 161 ] ΕΠ

Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ

Λ.ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00 102                   Α – Κ

14.00-16.00 209                   Λ – Ω

         ΔΕΥΤΕΡΑ

         19/06/17

«Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο)»[Κ.Μ. 103] ΕΠ Β. ΚΟΥΓΕΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο ΣΤ 10 (6ος όροφος νέου κτιρίου), ως εξής:

10.00-12.00: Α –Λ

12.00-14.00: Μ - Ω

 

 

 

 

 

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών

               ΔΕΥΤΕΡΑ

29/05/17

«Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία» [Κ.Μ. 187]   ΕΠ

Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

         Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00               302                   Α – Ω

                 ΤΡΙΤΗ

    30/05/17

«Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών)»[Κ.Μ. 071] ΕΠ

Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΝΔΙΑ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

17.00-19.00          302                     Α-Ω

 

               ΤΕΤΑΡΤΗ

     31/05/17

 

«Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις - Αστική Ευθύνη του Κράτους – Δημόσια Κτήση)» [Κ.Μ. 066] ΥΠ – ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο 3 (3ος όροφος, Αριστοτέλους 3), ώρα 16.00-19.00

               ΠΕΜΠΤΗ

    01/06/17

 

«Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)»[Κ.Μ. 188] ΕΠ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΝΔΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00              102                  Α – Κ

14.00-16.00             301                   Λ - Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

02/06/17

«Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων» [Κ.Μ. 135] ΕΠ Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00       ΑΙΘ. ΠΜΣ             Α – Ω

                   (Αριστοτέλους 3 4οςΟροφος)

           ΠΕΜΠΤΗ

08/06/17

«Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη» [Κ.Μ. 184] ΥΠ

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

16.00-18.00            300                 Α – Κ

16.00-18.00             302                   Λ - Ω

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

               09/06/17

«Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό)»[Κ.Μ. 065]   ΥΠ  

     ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο ισόγειο Αριστοτέλους 3, ώρα 12.00 .  

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/06/17

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση» [Κ.Μ. 223] ΕΠ Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ – ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ (Ε.ΔΙ.Π.)

Οι   εξετάσεις θα γίνουν προφορικά σύμφωνα με ανακοίνωση του διδάσκοντα.

ΠΕΜΠΤΗ

15/06/17

''Ειδικά θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης '' [ΚΜ 161 ] ΕΠ

Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ

Λ.ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00 102                   Α – Κ

14.00-16.00 209                   Λ – Ω

         ΔΕΥΤΕΡΑ

       19/06/17

«Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο»[Κ.Μ. 103] ΥΠ Β.ΚΟΥΓΕΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο ΣΤ 10 (6ος όροφος νέου κτιρίου), ως εξής:

10.00-12.00: Α –Λ

12.00-14.00: Μ - Ω

         ΔΕΥΤΕΡΑ

         19/06/17

«Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο)»[Κ.Μ. 103] ΕΠ Β. ΚΟΥΓΕΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο ΣΤ 10 (6ος όροφος νέου κτιρίου), ως εξής:

10.00-12.00: Α –Λ

12.00-14.00: Μ - Ω

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής

           ΔΕΥΤΕΡΑ

           29/05/17

«Χρηματοοικονομική ΙΙ» [Κ.Μ. 120]   ΥΠ

Μ-Ε ΑΓΟΡΑΚΗ

Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00               Σ.Κ.                 Α – Κ

12.00-14.00                 300                 Λ – Ρ

12.00-14.00                 302                 Σ - Ω

               ΤΡΙΤΗ

           30/05/17

«Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης» [Κ.Μ. 049]   ΥΠ

Ι. ΒΑΒΟΥΡΑΣ

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00           209                 Α – Ω

               ΤΡΙΤΗ

           30/05/17

«Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί)» [Κ.Μ. 078] ΕΠ

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά, στο γραφείο 1 (2ος όροφος, Αριστοτέλους 3),ώρα 10.00-12.00.

             ΤΕΤΑΡΤΗ

             31/05/17

«Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)» [Κ.Μ. 113] EΠ

Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00       209                   Α – Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

           02/06/17

«Οικονομετρία ΙΙ» [Κ.Μ. 215] ΥΠ ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

    16.00-18.00             300                Α – Ω

 

ΠΕΜΠΤΗ

         01/06/17

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» [Κ.Μ. 217] Ι. ΦΙΛΟΣ

Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00           ΑΙΘ. 1               Α – Ω

                     (Αριστοτέλους 3)

ΠΕΜΠΤΗ

         01/06/17

«Βιοηθική και Σύνταγμα» [Κ.Μ. 172] ΕΠ   ΙΣΜ. ΚΡΙΑΡΗ

Ώρα                   Αίθουσα                         Στοιχεία

10.00-12.00             108                                       Α – Ω

   ΤΡΙΤΗ

             06/06/17

«Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων»[Κ.Μ. 087]     ΥΠ Μ-Ε ΑΓΟΡΑΚΗ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

17.00-19.00           302                 Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

   07/06/17

«Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών» [Κ.Μ. 205] ΕΠ

     Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

08.00-10.00300Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

             07/06/17

«ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) [Κ.Μ. 218]ΥΠ ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικάστο γραφείο 6 (1ος όροφος, Αριστοτέλους 3), ώρα 11.00

           ΠΕΜΠΤΗ

           08/06/17

«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» [Κ.Μ. 190] ΕΠ ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουνπροφορικά στο γραφείο Αριστοτέλους 3   2ος όροφος   ως εξής:

11.00-12.00 Α – Ι13.00-14.00 Μ – Ρ

12.00-13.00 Κ – Λ14.00-15.00 Σ - Ω

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

             09/06/17

«Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας » [Κ.Μ. 224] ΕΠ Μ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

16.00-18.00                 300                 Α – Ω

             ΔΕΥΤΕΡΑ

             12/06/17

«Συνεταιριστική Οικονομική» [Κ.Μ. 055] ΕΠ

       ΟΛ. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΝΙΝΑΡΗ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00                 102                 Α – Κ

14.00-16.00               209               Λ – Ν

14.00-16.00               300               Ξ - Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/06/17

''Επιχειρησιακή Έρευνα ''[ΚΜ 111]ΕΠ

Κ. ΦΛΩΡΙΟΣ

Ώρα                       Αίθουσα         Στοιχεία

20.00-22.00             209               Α – Κ

20.00-22.00             300               Λ - Ω

           ΠΕΜΠΤΗ

           15/06/17

«Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» [Κ.Μ. 092]     ΕΠ

Β. ΚΕΦΗΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00                 209                 Α – Κ

10.00-12.00                 300                 Λ – Ω

         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

           16/06/17

«Ανάλυση Εισροών-Εκροών»[Κ.Μ. 050]   ΥΠ –

     Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

 

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

 

18.00-20.00              102                 Α - Κ

 

18.00-20.00                209                 Λ – Ω

           ΔΕΥΤΕΡΑ

           19/06/17

«Μεθοδολογία του Δικαίου» ΕΠ [Κ.Μ. 088] ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

 

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

 

18.00-20.00              300                 Α - Κ

 

18.00-20.00                302                 Λ – Ω

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

             21/06/17

«Τραπεζική Λογιστική» ΕΠ [Κ.Μ. 047] ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

    12.00-14.00               102   Α – Ω

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών

ΔΕΥΤΕΡΑ

29/05/17

«Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη ΙΙ)»

[Κ.Μ. 083]   ΥΠ – Μ.-Ε. ΚΟΡΣΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά, στο γραφείο 1 (3ος όροφος, Αριστοτέλους 3),   ώρα 09.00.

ΤΡΙΤΗ

30/05/17

Α)«Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και Ελληνικό Σύνταγμα» [Κ.Μ. 202] ΥΠ -   ΗΛ. Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά, στο γραφείο 1 (2ος όροφος, Αριστοτέλους 3),ώρα 12.00-14.00.

Β)«Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί)» [Κ.Μ. 078] ΕΠ

  Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά, στο γραφείο 1 (2ος όροφος, Αριστοτέλους 3),ώρα 10.00-12.00.

ΤΕΤΑΡΤΗ

           31/05/17

«Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» [206] ΥΠ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

08.00-10.00                   102                 Α – Κ

08.00-10.00                 209                 Λ – Ω

             ΤΕΤΑΡΤΗ

             31/05/17

«Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)» [Κ.Μ. 113] EΠ

Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00         209                   Α – Ω

ΠΕΜΠΤΗ

01/06/17

Α)«Βιοηθική και Σύνταγμα» [Κ.Μ. 172] ΕΠ   ΙΣΜ. ΚΡΙΑΡΗ

Ώρα                   Αίθουσα                         Στοιχεία

10.00-12.00             108                                       Α – Ω

Β) «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» [Κ.Μ. 217] ΕΕ Ι. ΦΙΛΟΣ

ΏραΑίθουσαΣτοιχεία

12.00-14.00                       ΑΙΘ. 1                    Α – Ω

                                   (Αριστοτέλους 3)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

             07/06/17

«ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) [Κ.Μ. 218]ΥΠ ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικάστο γραφείο 6 (1ος όροφος, Αριστοτέλους 3), ώρα 11.00

 
ΤΕΤΑΡΤΗ

   07/06/17

«Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών» [Κ.Μ. 205] ΕΠ

     Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

08.00-10.00300Α – Ω

 

           ΠΕΜΠΤΗ

           08/06/17

«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» [Κ.Μ. 190] ΕΠ ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουνπροφορικά στο γραφείο Αριστοτέλους 3   2ος όροφος   ως εξής:

11.00-12.00 Α – Ι13.00-14.00 Μ – Ρ

12.00-13.00 Κ – Λ14.00-15.00 Σ - Ω

       

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

             09/06/17

«Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας » [Κ.Μ. 224] ΕΠ Μ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

16.00-18.00                 300                 Α – Ω

             ΔΕΥΤΕΡΑ

             12/06/17

«Οργανωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών»

[Κ.Μ. 170] ΥΠ Ε. Μπέσιλα-Βήκα

Ώρα                     Αίθουσα                           Στοιχεία

12.00-14.00         102                                     Α – Κ

12.00-14.00         209                                   Λ - Ω

             ΔΕΥΤΕΡΑ

             12/06/17

«Συνεταιριστική Οικονομική» [Κ.Μ. 055] ΕΠ

       ΟΛ. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΝΙΝΑΡΗ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00                 102                 Α – Κ

14.00-16.00               209               Λ – Ν

14.00-16.00               300               Ξ - Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/06/17

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» [Κ.Μ. 159] ΥΠ – Β. ΚΕΦΗΣ

Ώρα                     Αίθουσα                           Στοιχεία

12.00-14.00         108                                     Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

14/06/17

''Επιχειρησιακή Έρευνα ''[ΚΜ 111]ΕΠ

Κ. ΦΛΩΡΙΟΣ

Ώρα                         Αίθουσα         Στοιχεία

20.00-22.00             209               Α – Κ

20.00-22.00             300               Λ - Ω

           ΠΕΜΠΤΗ

           15/06/17

«Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» [Κ.Μ. 092]     ΕΠ

Β. ΚΕΦΗΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00                 209                 Α – Κ

10.00-12.00                 300                 Λ – Ω

   ΔΕΥΤΕΡΑ

19/06/17

«Τεχνολογία και Δίκαιο»ΥΠ [Κ.Μ. 213] ΥΠ ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ -ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

Ώρα                     Αίθουσα                       Στοιχεία

14.00-16.00           102                               Α – Κ

14.00-16.00         209                                 Λ - Ω

           ΔΕΥΤΕΡΑ

           19/06/17

«Μεθοδολογία του Δικαίου» ΕΠ [Κ.Μ. 088] ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

 

Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

 

18.00-20.00              300                 Α - Κ

 

18.00-20.00                302                 Λ – Ω

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

             21/06/17

«Τραπεζική Λογιστική» ΕΠ [Κ.Μ. 047] ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

    12.00-14.00               102   Α – Ω

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές κατά την εξέτασή τους, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητά τους ή το βιβλιάριο σπουδών τους.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search