Πρόγραμμα εξαμήνου

     ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ      

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

                   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

         ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης

                                                                                                                                                                                       Αθήνα, 09/02/2017                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 125                             

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

Β΄   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Κ.Μ.    Μ   Α     Θ   Η   Μ     Α   Δ.Μ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

007

Διοικητικό Δίκαιο(Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)    4

Μ. Μουστάκας

16-18

Αιθ.108

   

16-18

Αιθ.108

 
023 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 4

Αν. Τσάμης

Α. Αποστόλου

17-19

Αμφ.Σ.Κ

12-14

Αιθ.108

   
035 Μικροοικονομική Ι    4 Π.Δ. 407/80

10-12

Αιθ.108

   

18-20

Αιθ.108

 
121

Αστικό Δίκαιο

(Γενικές Αρχές)

   4

Ελ. Βόγκλης  

19-21

Αμφ.Σ.Κ

8-10

Αιθ.108

   
147

Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο

(Οργανωτικό Μέρος Ι)

4

Ηλ. Νικολόπουλος

Πολ. Παπάδακη

   

10-12

Αιθ.108

 

16-18

Αιθ.108

193

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

και 3ώρο φροντιστήριο

4

Ε.Μπέσιλα- Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

20-22

Αιθ.108

15-17

Αιθ.108

   

14-16

Αιθ.108

(φροντιστήριο)

                                                                               Δ΄     Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

                       

Κ.Μ.    Μ     Α   Θ   Η     Μ   Α   Δ.Μ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

020

Διοικητικό Δίκαιο

(Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

4 Χ. Μουκίου

16-18

Αιθ.300

12-14

Αμφ.Σ.Κ

 
027 Δημόσια Οικονομική Ι 4

Ν. Τάτσος

(Ανάθεση ΤΟΠΑ)

10-12

Αιθ.102

12-14

Αιθ.300

051 Μακροοικονομική Ι 4

Χ . Οικονομίδης

14-16

Αιθ.102

18-20

Αιθ.301

123 Στατιστική Ι 4 Γ. Πετράκος

10-12

Αιθ.102

14-16

Αμφ.Σ.Κ.

157

Θεμελιώδη Δικαιώματα

(Γενικό Μέρος)

4

Π.Παπαδάκη

Α. Χάνος

18-20

Αιθ.209

16-18

Αιθ.300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

[Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)]

016

Οικονομικός Προγραμματισμός     3 Μ-Ε Συρμαλή

18-21

Αιθ.300

   

026

Οικονομικά Συστήματα και Οικονομικοί Θεσμοί 3

Ο. Καμινάρη

 

    

 

8-11

Αιθ.300

094

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 3

Β. Κέφης

 

 

 

     14-17

Αιθ. 300

116 Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών 3

Αιμ. Παπάζογλου

Σπ. Πολυμέρης

     

       12-15

      Αιθ. 1

  

 
148

Αστικό Δίκαιο

(Ενοχικό Δίκαιο)

3

Ε. Βόγκλης

Β. Θεοδωροπούλου-Δένδια

 

16-19

Αιθ.Β6

 

            

178 Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική 3

Ξ. Κοντιάδης

 

 

   

12-15

Αιθ. 2

225

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Αγγλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Α. Χατζηϊωσήφ

(Θα βγει νεότερη ανκοινωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

     
226

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Γαλλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Μ. Συντιχάκη

(Θα βγει νεότερη ανκοινωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

227

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Ιταλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Αικ. Παπαμελέτη-

Ν. Δανέζης

(Θα βγει νεότερη ανκοινωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

228

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Γερμανικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Θ. Παπαχρήστου

(Θα βγει νεότερη ανκοινωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

ΣΤ'   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

 

 

Κ.Μ.    Μ     Α   Θ   Η     Μ   Α   Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

037

Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

4

     Ι. Βαβούρας

9-11

και

19-21

Αιθ.300

102

Διεθνής Οικονομικής ΙΙ

4      Θ. Μαριόλης

   12-14

Αιθ.102

8-10

Αιθ.300

159 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4

     Β. Κέφης      

10-12

Αιθ.108

12-14

Αιθ.300

198 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 4

     Ι. Φίλος

     Α. Αποστόλου

14-16

Αιθ.300

 

10-12

Αιθ.300

 

 

 

 

207 Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ 4      Γρ. Κόρδας

14-16

Αιθ.108

18-20

Αιθ.102

                     

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

                                               ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)]

 

103

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 3

   Β. Κουγέας

  

14-17

αιθ.300

161 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3

   Ε. Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

17-19

και

21-22

Αιθ.300

187 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία 3

Μ.Μουστάκας  

Β. Καραγεώργου

     

15-18

Αιθ.Β6

223

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

Σπ. Πολυμέρης

(Ε.ΔΙ.Π)

8-11

Αιθ.1

071

Εμπορικό Δίκαιο(Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών) 3 Β. Θεοδωροπουλου-Δένδια

13-16

Β6

     
188 Αστικό Δίκαιο(Οικογενειακό Δίκαιο) 3 Β. Θεοδωροπουλου-Δένδια

12-15

Αιθ.Β6

   135 Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων 3 Γ. Πετράκος

14-17

Αριστοτέλους 3 αιθ. Π.Μ.Σ

4ος όροφος

                     

ΣΤ'   Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

                                               

Κ.Μ.    Μ   Α     Θ   Η   Μ     Α   Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

065

Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό) 4

Ηλ. Νικολόπουλος

Πολ. Παπάδακη

18-20

Αιθ.108

 

18-20

Αιθ.108

   

066

Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση) 4

Χ. Μουκίου

Ανδρ. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτά

 

8-12

Αιθ. Β6

   
103 Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 4 Β. Κουγέας  

14-16

Αιθ.300

 

 

14-16

Αιθ.300

 
184 Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη 4

Αιμ. Παπάζογλου

16-18

Αιθ.1

 

14-16

Αιθ.2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)]

 

   103

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 3

   Β. Κουγέας

  

14-17

αιθ.300

   161 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3    Ε. Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

17-19

και

21-22

Αιθ.300

   187 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία 3

Μ. Μουστάκας  

Β. Καραγεώργου

15-18

Αιθ.Β6

   223

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

Σπ. Πολυμέρης

(Ε.ΔΙ.Π)

8-11

Αιθ.1

   071

Εμπορικό Δίκαιο(Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών) 3

Β. Θεοδωροπουλου-Δένδια

13-16

Β6

   188 Αστικό Δίκαιο(Οικογενειακό Δίκαιο) 3 Β. Θεοδωροπουλου-Δένδια

12-15

Αιθ.Β6

   135 Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων 3 Γ. Πετράκος

14-17

Αριστοτέλους 3 αιθ. Π.Μ.Σ

4ος όροφος

Η΄     Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

 

                                               

Κ.Μ.    Μ     Α   Θ   Η     Μ   Α   Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

049

Πολιτική Οικονομικής

Μεγέθυνσης

4 Ι. Βαβούρας    

16-20

Αιθ.302

   

050

Ανάλυση Εισροών-Εκροών 4 Χ. Οικονομίδης  

16-18

Αιθ.302

   

16-18

Αιθ.302

087

Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 4 Π.Δ.407/80

 

 

18-20

Αιθ.302

20-22

Αιθ.302

   

120

Χρηματοοικονομική ΙΙ 4 Π.Δ.407/80

   12-14

   Αιθ.300

20-22

Αιθ.302

     
215 Οικονομετρία ΙΙ 4 Γρ. Κόρδας

   14-16

   Αιθ.1

 

14-16

Αιθ.1

 
                         

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)]

055

Συνεταιριστική Οικονομική 3

Ολ. Κλήμη- Καμινάρη

11-14

Αιθ.300

092

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 Β. Κέφης

09-12

Αιθ.301

       

111

Επιχειρησιακή Έρευνα 3

Κ. Φλώριος

19-22

Αιθ.302

       
224 Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας 3 Μ. Πρινιωτάκη

16-19

Αιθ.Β6

     

205

Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών 3 Χ. Οικονομίδης

12-15

Αιθ. 3

078

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί) 3

Δ. Παπαγιάννης

       

12-15

Αιθ.Β6

172 Βιοηθική και Σύνταγμα 3

Ισμ. Κριάρη

 

 

   

16-19

Αιθ.302

 

047

Τραπεζική Λογιστική 3

Μ. Καράμαλης

17-20

Αιθ.300

190

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 3

Αιμ. Παπάζογλου

Λ. Μπαμπαλιούτας

 

11-14

Αιθ.1

   
   218 Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό) 3

Ελ. Βόγκλης

Χ. Χριστοπούλου

   

16-19

Αιθ.2

   
   217

Εφαρμογές Σχεδιασμού

Επιχειρηματικού Σχεδίου

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Α. Τσάμης

       

18-21

Αιθ.1

088 Μεθοδολογία του Δικαίου 3 Α. Χάνος

14-17

Αιθ.300

   113 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Κοινοτικές Πολιτικές) 3 Μ. Παπακωνσταντής        

17-20

Αιθ.300

Η΄     Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

 

                                               

 

Κ.Μ.    Μ     Α   Θ   Η     Μ   Α   Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

083

 

Διοικητικό Δίκαιο(Διοικητική Δικαιοσύνη ΙΙ) 4

Μ-Ε Κόρσου-Παναγοπούλου

8-10

Αιθ.300

 

10-12

Αιθ.Β6

   

159

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4

Β. Κέφης

10-12

Αιθ.108

12-14

Αιθ.300

170

Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών 4 Ε. Μπέσιλα-Βήκα

19-21

Αιθ.Β6

18-20

Αιθ.Α1

202

Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και Ελληνικό Σύνταγμα 4

Δ. Παπαγιάννης

16-18

Αιθ.302

16-18

Αιθ.Β6

206

Ειδικά θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 4 Δ. Αναγνώστου

8-10

Αιθ.301

10-12

Αιθ.300

213 Τεχνολογία και Δίκαιο 4

Ισμ. Κριάρη

Α. Χάνος

20-22

Αιθ.300

20-22

Αιθ.302

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)]

055

Συνεταιριστική Οικονομική 3

Ολ. Κλήμη- Καμινάρη

11-14

Αιθ.300

092

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 Β. Κέφης

09-12

Αιθ.301

     

 

 

111

Επιχειρησιακή Έρευνα 3

Κ. Φλώριος

19-22

Αιθ.302

     

 

 

224 Εφαρμογές Φορολογικής Νομοθεσίας 3 Μ. Πρινιωτάκη

16-19

Αιθ.Β6

 

   

 

 

205

Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών 3 Χ. Οικονομίδης

15-18

Αιθ. 3

078

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί) 3

Δ. Παπαγιάννης

       

12-15

Αιθ.Β6

172 Βιοηθική και Σύνταγμα 3

Ισμ. Κριάρη

 

 

   

16-19

Αιθ.302

 

047

Τραπεζική Λογιστική 3

Μ. Καράμαλης

17-20

Αιθ.300

190

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 3

Αιμ. Παπάζογλου

 

11-14

Αιθ.1

 

 
   218 Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό) 3

Ελ. Βόγκλης

   

16-19

Αιθ.2

 

 

 
   217

Εφαρμογές Σχεδιασμού

Επιχειρηματικού Σχεδίου

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Α. Τσάμης

       

18-21

Αιθ.1

 

088 Μεθοδολογία του Δικαίου 3 Α. Χάνος

14-17

Αιθ.300

   113 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Κοινοτικές Πολιτικές) 3 Μ. Παπακωνσταντής        

17-20

Αιθ.300

 

Οι αίθουσες 1, 2 και 3 βρίσκονται στην οδό Αριστοτέλους 3, ισόγειο,

Το εργαστήριο Η/Υ βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 29.

Τα γραφεία των καθηγητών βρίσκονται στην οδό Αριστοτέλους 3.    

 

 

 

Από τη Γραμματεία

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu