ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

020

Διοικητικό Δίκαιο

(Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

4

Χ. Μουκίου

16-18

Αιθ.300

8-10

Αιθ.301

027

Δημόσια Οικονομική Ι

4

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες διδασκαλίας

051

Μακροοικονομική Ι

4

Χ . Οικονομίδης

10-12

Αιθ.102

18-20

Αιθ.301

123

Στατιστική Ι

4

Γ. Πετράκος

18-20

Αιθ.209

14-16

Αμφ.Σ.Κ.

230

Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων

4

Ξ. Κοντιάδης

14-16

Αιθ.102

16-18

Αιθ.300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

[Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)]

016

Οικονομικός Προγραμματισμός

3

Μ-Ε Συρμαλή

11-14

Αιθ.Β2

094

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

Β. Κέφης

14-17

Αιθ. 300

116

Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών

3

Αιμ. Παπάζογλου

Σπ. Πολυμέρης

8-11

Αιθ.300

225

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Αγγλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Α. Χατζηϊωσήφ

(Θα βγει νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

226

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Γαλλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Μ. Συντιχάκη

(Θα βγει νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

227

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Ιταλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Αικ. Παπαμελέτη-

(Θα βγει νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

ΣΤ' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

023

Χρηματοοικονομική Λογιστική

4

Α. Τσάμης

Ι. Φίλος

18-20

Β2

18-20

Αιθ.Β6

037

Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

4

Ο. Κλήμη-Καμινάρη

8-12

Αιθ.300

102

Διεθνής Οικονομικής ΙΙ

4

Θ. Μαριόλης

12-14

Αιθ.102

10-12

Αιθ.300

159

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

Β. Κέφης

10-12

Αιθ.108

12-14

Αιθ.300

198

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

4

Ι. Φίλος

18-20

Αιθ.108

16-18

Αιθ.300

207

Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

4

Γρ. Κόρδας

14-16

Αιθ.108

18-20

Αιθ.102

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)]

071

Εμπορικό Δίκαιο(Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών)

3

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

13-16

Β6

103

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

3

Β. Κουγέας

14-17

αιθ.300

135

Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων

3

Γ. Πετράκος

12-14

Αιθ. 300

161

Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

Ε. Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

17-19

και

21-22

Αιθ.300

187

Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

Μ. Μουστάκας

Β. Καραγεώργου

14-17

Αιθ.Β6

222

Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου

3

Π. Παπαδάκη

Ν. Μηλιώνης

18-21

Αιθ.Γ1

223

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

Σπ. Πολυμέρης

(Ε.ΔΙ.Π)

12-15

Β2

231

Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα)

3

Θ. Μαριόλης

Α. Χάνος

Γ. Πετράκος

Ελ. Βόγκλης

9-11

Αιθ.301

ΣΤ' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

065

Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό)

4

Ηλ. Νικολόπουλος

Πολ. Παπαδάκη

14-16

Αιθ.300

18-20

Αιθ.108

103

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

4

Β. Κουγέας

14-16

Αιθ.300

14-16

Αιθ.300

114

Τραπεζικό Δίκαιο

4

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

8-10

Αιθ.300

10-12

Αιθ.300

153

Εργατικό Δίκαιο

4

Χρ. Χριστοπούλου

10-12

Αιθ.300

13-15

Αιθ.209

184

Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη

4

Μ. Βενετσανοπούλου

Αιμ. Παπάζογλου

11-13

Αιθ.Β6

10-12

Αμφ.2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)]

071

Εμπορικό Δίκαιο(Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών)

3

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

13-16

Β6

103

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

3

Β. Κουγέας

14-17

αιθ.300

135

Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων

3

Γ. Πετράκος

12-14

Αιθ. 300

161

Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

Ε. Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

17-19

και

21-22

Αιθ.300

187

Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

Μ. Μουστάκας

Β. Καραγεώργου

14-17

Αιθ.Β6

222

Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου

3

Π. Παπαδάκη

Ν. Μηλιώνης

18-21

Αιθ.Γ1

223

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

Σπ. Πολυμέρης

(Ε.ΔΙ.Π)

12-15

Β2

231

Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα)

3

Θ. Μαριόλης

Α. Χάνος

Γ. Πετράκος

Ελ. Βόγκλης

12-15

Αιθ. Γ5.1

Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

049

Πολιτική Οικονομικής

Μεγέθυνσης

4

Ι. Βαβούρας

8-10

Αιθ.300

18-20

Αιθ.300

050

Ανάλυση Εισροών-Εκροών

4

Χ. Οικονομίδης

16-18

Αιθ.302

16-18

Αιθ.302

087

Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

4

Ι. Φίλος

18-20

Αιθ.302

18-20

Αιθ.300

120

Χρηματοοικονομική ΙΙ

4

Γ. Κόρδας

12-14

Αιθ.300

20-22

Αιθ.302

215

Οικονομετρία ΙΙ

4

Γρ. Κόρδας

16-18

Αιθ. 302

20-22

Αιθ.302

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)]

055

Συνεταιριστική Οικονομική

3

Ολ. Κλήμη- Καμινάρη

11-14

Αιθ.300

066

Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

4

Χ. Μουκίου

8-11

Αιθ. Β6

081

Φιλοσοφία του Δικαίου

3

Α. Χάνος

14-17

Αιθ.300

092

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

Π. Ξανθοπούλου

09-12

Αιθ.301

113

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Κοινοτικές Πολιτικές)

3

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ώρα διδασκαλίας

172

Βιοηθική και Σύνταγμα

3

Ισμ. Κριάρη

16-19

Αιθ.302

190

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

Αιμ. Παπάζογλου

13-16

Αιθ.Β6

205

Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

Χ. Οικονομίδης

11-14

Αιθ. Β6

218

Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

Ελ. Βόγκλης

Χ. Χριστοπούλου

8-11

Αιθ.Β6

234

Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3

Α. Γεωργαντόπουλος

18-21

Ε1

Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

078

Διεθνείς Οργανισμοί

4

Δ. Παπαγιάννης

16-18

Αιθ.Β6

12-15

Αιθ.Β6

083

Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης

4

Στ. Κτιστάκη

Μ. Μουστάκας

Π. Παπαδάκη

Ν. Μηλιώνης

18-20

Αιθ.302

19-21

Αιθ.300

159

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

Β. Κέφης

10-12

Αιθ.108

12-14

Αιθ.300

177

Ελεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)

4

Ε. Μπέσιλα-Βήκα

20-22

302

14-16

Ε1

206

Ειδικά θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4

Δ. Αναγνώστου

8-10

Αιθ.209

8-10

Αιθ.300

213

Τεχνολογία και Δίκαιο

4

Ισμ. Κριάρη

Α. Χάνος

20-22

Αιθ.300

10-12

Αιθ.300

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)]

055

Συνεταιριστική Οικονομική

3

Ολ. Κλήμη- Καμινάρη

11-14

Αιθ.300

066

Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

4

Χ. Μουκίου

8-11

Αιθ. Β6

081

Φιλοσοφία του Δικαίου

3

Α. Χάνος

14-17

Αιθ.300

092

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

Π. Ξανθοπούλου

09-12

Αιθ.301

113

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Κοινοτικές Πολιτικές)

3

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ώρα διδασκαλίας

172

Βιοηθική και Σύνταγμα

3

Ισμ. Κριάρη

16-19

Αιθ.302

190

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

Αιμ. Παπάζογλου

13-16

Αιθ.Β6

205

Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

Χ. Οικονομίδης

11-14

Αιθ. Β6

218

Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

Ελ. Βόγκλης

Χ. Χριστοπούλου

8-11

Αιθ.Β6

234

Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3

Α. Γεωργαντόπουλος

18-21

Ε1

Από Τη Γραμματεία

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δημόσιας Διοίκησης

Αθήνα, 02/02/2018 Αριθ. Πρωτ.: 117

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Β΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

007

Διοικητικό Δίκαιο(Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)

4

Μ. Μουστάκας

16-18

Αιθ.108

18-20

Αιθ. 209

010

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

4

Α. Τσάμης

Ι. Φίλος

16-18

Αιθ.108

17-19

Αμφ.Σ.Κ.

035

Μικροοικονομική Ι

4

Γ. Κόρδας

10-12

Αιθ.108

18-20

Αιθ.108

121

Αστικό Δίκαιο

(Γενικές Αρχές)

4

Ελ. Βόγκλης

8-10

Αιθ.108

12-14

Αμφ.Σ.Κ

147

Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο

(Οργανωτικό Μέρος Ι)

4

Ηλ. Νικολόπουλος

Πολ. Παπαδάκη

10-12

Αιθ.108

14-16

Αιθ.108

193

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

και 3ώρο φροντιστήριο

4

Ε.Μπέσιλα- Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

20-22

Αιθ.108

15-17

Αιθ.108

16-18

Αιθ.108

(φροντιστήριο)

235

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

4

Δ. Παπαγιάννης

12-14

Αιθ.108

20-22

Αιθ.108

Δ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

020

Διοικητικό Δίκαιο

(Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

4

Χ. Μουκίου

16-18

Αιθ.300

8-10

Αιθ.301

027

Δημόσια Οικονομική Ι

4

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες διδασκαλίας

051

Μακροοικονομική Ι

4

Χ . Οικονομίδης

10-12

Αιθ.102

18-20

Αιθ.301

123

Στατιστική Ι

4

Γ. Πετράκος

18-20

Αιθ.209

14-16

Αμφ.Σ.Κ.

230

Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων

4

Ξ. Κοντιάδης

14-16

Αιθ.102

16-18

Αιθ.300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

[Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)]

016

Οικονομικός Προγραμματισμός

3

Μ-Ε Συρμαλή

11-14

Αιθ.Β2

094

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

Β. Κέφης

14-17

Αιθ. 300

116

Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών

3

Αιμ. Παπάζογλου

Σπ. Πολυμέρης

8-11

Αιθ.300

225

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Αγγλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Α. Χατζηϊωσήφ

(Θα βγει νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

226

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Γαλλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Μ. Συντιχάκη

(Θα βγει νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

227

Γλώσσα Ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης : Ιταλικά

(ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3

Αικ. Παπαμελέτη-

(Θα βγει νεότερη ανακοίνωση για τις ώρες και ημέρες διδασκαλίας)

ΣΤ' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

023

Χρηματοοικονομική Λογιστική

4

Α. Τσάμης

Ι. Φίλος

18-20

Β2

18-20

Αιθ.Β6

037

Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

4

Ο. Κλήμη-Καμινάρη

8-12

Αιθ.300

102

Διεθνής Οικονομικής ΙΙ

4

Θ. Μαριόλης

12-14

Αιθ.102

10-12

Αιθ.300

159

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

Β. Κέφης

10-12

Αιθ.108

12-14

Αιθ.300

198

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

4

Ι. Φίλος

18-20

Αιθ.108

16-18

Αιθ.300

207

Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

4

Γρ. Κόρδας

14-16

Αιθ.108

18-20

Αιθ.102

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)]

071

Εμπορικό Δίκαιο(Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών)

3

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

13-16

Β6

103

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

3

Β. Κουγέας

14-17

αιθ.300

135

Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων

3

Γ. Πετράκος

12-14

Αιθ. 300

161

Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

Ε. Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

17-19

και

21-22

Αιθ.300

187

Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

Μ. Μουστάκας

Β. Καραγεώργου

14-17

Αιθ.Β6

222

Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου

3

Π. Παπαδάκη

Ν. Μηλιώνης

18-21

Αιθ.Γ1

223

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

Σπ. Πολυμέρης

(Ε.ΔΙ.Π)

12-15

Β2

231

Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα)

3

Θ. Μαριόλης

Α. Χάνος

Γ. Πετράκος

Ελ. Βόγκλης

9-11

Αιθ.301

ΣΤ' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

065

Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό)

4

Ηλ. Νικολόπουλος

Πολ. Παπαδάκη

14-16

Αιθ.300

18-20

Αιθ.108

103

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

4

Β. Κουγέας

14-16

Αιθ.300

14-16

Αιθ.300

114

Τραπεζικό Δίκαιο

4

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

8-10

Αιθ.300

10-12

Αιθ.300

153

Εργατικό Δίκαιο

4

Χρ. Χριστοπούλου

10-12

Αιθ.300

13-15

Αιθ.209

184

Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη

4

Μ. Βενετσανοπούλου

Αιμ. Παπάζογλου

11-13

Αιθ.Β6

10-12

Αμφ.2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)]

071

Εμπορικό Δίκαιο(Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών)

3

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

13-16

Β6

103

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

3

Β. Κουγέας

14-17

αιθ.300

135

Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων

3

Γ. Πετράκος

12-14

Αιθ. 300

161

Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

Ε. Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

17-19

και

21-22

Αιθ.300

187

Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

Μ. Μουστάκας

Β. Καραγεώργου

14-17

Αιθ.Β6

222

Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου

3

Π. Παπαδάκη

Ν. Μηλιώνης

18-21

Αιθ.Γ1

223

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

Σπ. Πολυμέρης

(Ε.ΔΙ.Π)

12-15

Β2

231

Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα)

3

Θ. Μαριόλης

Α. Χάνος

Γ. Πετράκος

Ελ. Βόγκλης

12-15

Αιθ. Γ5.1

Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

049

Πολιτική Οικονομικής

Μεγέθυνσης

4

Ι. Βαβούρας

8-10

Αιθ.300

18-20

Αιθ.300

050

Ανάλυση Εισροών-Εκροών

4

Χ. Οικονομίδης

16-18

Αιθ.302

16-18

Αιθ.302

087

Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

4

Ι. Φίλος

18-20

Αιθ.302

18-20

Αιθ.300

120

Χρηματοοικονομική ΙΙ

4

Γ. Κόρδας

12-14

Αιθ.300

20-22

Αιθ.302

215

Οικονομετρία ΙΙ

4

Γρ. Κόρδας

16-18

Αιθ. 302

20-22

Αιθ.302

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)]

055

Συνεταιριστική Οικονομική

3

Ολ. Κλήμη- Καμινάρη

11-14

Αιθ.300

066

Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

4

Χ. Μουκίου

8-11

Αιθ. Β6

081

Φιλοσοφία του Δικαίου

3

Α. Χάνος

14-17

Αιθ.300

092

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

Π. Ξανθοπούλου

09-12

Αιθ.301

113

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Κοινοτικές Πολιτικές)

3

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ώρα διδασκαλίας

172

Βιοηθική και Σύνταγμα

3

Ισμ. Κριάρη

16-19

Αιθ.302

190

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

Αιμ. Παπάζογλου

13-16

Αιθ.Β6

205

Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

Χ. Οικονομίδης

11-14

Αιθ. Β6

218

Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

Ελ. Βόγκλης

Χ. Χριστοπούλου

8-11

Αιθ.Β6

234

Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3

Α. Γεωργαντόπουλος

18-21

Ε1

Η΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

078

Διεθνείς Οργανισμοί

4

Δ. Παπαγιάννης

16-18

Αιθ.Β6

12-15

Αιθ.Β6

083

Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης

4

Στ. Κτιστάκη

Μ. Μουστάκας

Π. Παπαδάκη

Ν. Μηλιώνης

18-20

Αιθ.302

19-21

Αιθ.300

159

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

Β. Κέφης

10-12

Αιθ.108

12-14

Αιθ.300

177

Ελεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)

4

Ε. Μπέσιλα-Βήκα

20-22

302

14-16

Ε1

206

Ειδικά θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4

Δ. Αναγνώστου

8-10

Αιθ.209

8-10

Αιθ.300

213

Τεχνολογία και Δίκαιο

4

Ισμ. Κριάρη

Α. Χάνος

20-22

Αιθ.300

10-12

Αιθ.300

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)]

055

Συνεταιριστική Οικονομική

3

Ολ. Κλήμη- Καμινάρη

11-14

Αιθ.300

066

Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

4

Χ. Μουκίου

8-11

Αιθ. Β6

081

Φιλοσοφία του Δικαίου

3

Α. Χάνος

14-17

Αιθ.300

092

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

Π. Ξανθοπούλου

09-12

Αιθ.301

113

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Κοινοτικές Πολιτικές)

3

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ώρα διδασκαλίας

172

Βιοηθική και Σύνταγμα

3

Ισμ. Κριάρη

16-19

Αιθ.302

190

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

Αιμ. Παπάζογλου

13-16

Αιθ.Β6

205

Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

Χ. Οικονομίδης

11-14

Αιθ. Β6

218

Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

Ελ. Βόγκλης

Χ. Χριστοπούλου

8-11

Αιθ.Β6

234

Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3

Α. Γεωργαντόπουλος

18-21

Ε1

Από Τη Γραμματεία

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu