Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι

 4

 5

[700004] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο ( Εισαγωγή)

 4

 5

[700005] Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 

 4

 5

[700203] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

 4

 5

[700219] Διοικητική Επιστήμη Ι 

 4

 5

[700229] Εισαγωγή στο Δίκαιο

 4

 5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 6 (έξι)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700007] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και

Συστήματα Οργάνωσης)

4

5

[700010] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

4

5

[700035] Μικροοικονομική Ι

4

5

[700121] Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

5

[700147] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι)

4

5

[700193] Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

4

5

[700235] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

4

5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 6 (έξι)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700014] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)

4

4,5

[700017] Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

4

4,5

[700022] Οικονομική Πολιτική

4

4,5

[700157] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος)

4

4,5

[700170] Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών

4

4,5

[700200] Κοινοβουλευτικό και Εκλογικό Δίκαιο

4

4,5

[700204] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

4

4,5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700088] Μεθοδολογία του Δικαίου

3

3

[700148] Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο)

3

3

[700221] Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων

3

3

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700020] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

4

5

[700027] Δημόσια Οικονομική Ι

4

5

[700051] Μακροοικονομική Ι

4

5

[700123] Στατιστική Ι

4

5

[700230] Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων

4

5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700016] Οικονομικός Προγραμματισμός

3

5

[700094] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

5

[700116] Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών

3

5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Δ.Μ

ECTS

[700225] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

3

[700226] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

ΓΑΛΛΙΚΑ

2

3

[700227] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

ΙΤΑΛΙΚΑ

2

3

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700097] Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

4

5

[700098] Διεθνής Οικονομική Ι

4

5

[700125] Στατιστική ΙΙ

4

5

[700149] Λογιστική Τυποποίηση

4

5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)

3

5

[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3

5

[700117] Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων

3

5

[700124] Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

3

5

[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

3

5

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700058] Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

5

[700059] Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό)

4

5

[700178] Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική

4

5

[700179] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος)

4

5

[700220] Διοικητική Επιστήμη ΙΙ

4

5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)

3

5

[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3

5

[700117] Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων

3

5

[700124] Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

3

5

[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

3

5

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ.: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700023] Χρηματοοικονομική Λογιστική

4

5

[700037] Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

4

5

[700102] Διεθνής Οικονομική ΙΙ

4

5

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

5

[700198] Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

4

5

[700207] Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

4

5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών)

3

5

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

3

5

[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων

3

5

[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

5

[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου

3

5

[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

5

[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα)

3

5

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700065] Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό)

4

5

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

4

5

[700114] Τραπεζικό Δίκαιο

4

5

[700153] Εργατικό Δίκαιο

4

5

[700184] Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη

4

5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών)

3

5

[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων

3

5

[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

5

[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου

3

5

[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

5

[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα)

3

5

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700041] Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

4,5

[700106] Χρηματοοικονομική Ι

4

4,5

[700107] Ελεγκτική

4

4,5

[700109] Οικονομετρία Ι

4

4,5

[700162]Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

4

4,5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων

3

4

[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3

4

[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση

3

4

[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

4

[700212] Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή

3

4

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700074] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη)

4

4,5

[700075] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες)

4

4,5

[700186] Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης

4

4,5

[700232] Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

4

4,5

[700233] Δημόσια Πολιτική

4

4,5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων

3

4

[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3

4

[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση

3

4

[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

4

[700212]Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή

3

4

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700049] Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

4,5

[700050] Ανάλυση Εισροών-Εκροών

4

4,5

[700087] Ανάλυση και 'Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

4

4,5

[700120] Χρηματοοικονομική ΙΙ

4

4,5

[700215] Οικονομετρία ΙΙ

4

4,5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700055] Συνεταιριστική Οικονομική

3

4

[700066] Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις-

Αστική Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

3

4

[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου

3

4

[700092] Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

4

[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα

3

4

[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)

3

4

[700142] Πρακτική Άσκηση

3

4

[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα

3

4

[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

4

[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

4

[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

4

[700234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3

4

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700078] Διεθνείς Οργανισμοί

4

4,5

[700083] Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης

4

4,5

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

4,5

[700177] Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)

4

4,5

[700206] Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

4

4,5

[700213] Τεχνολογία και Δίκαιο

4

4,5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700055] Συνεταιριστική Οικονομική

3

4

[700066] Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις-

Αστική Ευθύνη του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

3

4

[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου

3

4

[700092] Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

4

[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα

3

4

[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)

3

4

[700142] Πρακτική Άσκηση

3

4

[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα

3

4

[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

4

[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

4

[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

4

[700234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3

4

Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν 4 Διδακτικές Μονάδες, ενώ όλα τα προαιρετικά έχουν 3 Διδακτικές Μονάδες.

Τα υποχρεωτικά-επιλογής μαθήματα των εξαμήνων Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄ και Η΄, εφόσον επιλεγούν θεωρούνται ως υποχρεωτικά και δεν μπορούν να αλλάξουν.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου των φοιτητών είναι οι εξής:

  1. Μέχρι το ακαδ. έτος 1987-88: 176 Δ.Μ. – 34 Υποχρεωτικά – 11 Προαιρετικά

  2. Από το ακαδ. έτος 1988-89: 176 Δ.Μ. – 35 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά

  3. Από το ακαδ. 1989-90: 180 Δ.Μ. – 36 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά

  4. Από το ακαδ. 1996-97: 191 Δ.Μ. – 38 Υποχρεωτικά – 13 Προαιρετικά

  5. Από το ακαδ. έτος 2004-05: 192 Δ.Μ. – 39 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά Επιτυχής εξέταση σε μια ξένη γλώσσα.

  6. [700004] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή) 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu