Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με αναθέσεις διδασκαλίας

(αποφάσεις Συνελεύσεων 21/5/2018, 15/06/2018 και 10/7/2018)

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι

4

5

Γρ. Κόρδας

[700004] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)

4

5

Η. Νικολόπουλος

Πολ. Παπαδάκη

[700005] Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο

4

5

Χρ. Μουκίου

[700203] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

4

5

Χ. Οικονομίδης

[700219] Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

4

5

Ευαγ. Μπάλτα

[700229] Εισαγωγή στο Δίκαιο

4

5

Αντ. Χάνος

Ελ. Βόγκλης

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ

(Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 6 (έξι))

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700007] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)

4

5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700010] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

4

5

Ι. Φίλος

Αν. Τσάμης

[700035] Μικροοικονομική Θεωρία Ι

4

5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700121] Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

5

Ελ. Βόγκλης

[700147] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο

(Οργανωτικό Μέρος Ι)

4

5

Ηλ. Νικολόπουλος

Πολ. Παπαδάκη

[700193] Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

4

5

Ε. Μπέσιλα-Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

*[700235] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

4

5

Διδάσκων μέσω

ΕΣΠΑ

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

(Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 6 (έξι))

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700014] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)

4

4,5

Μ. Μουστάκας

[700017] Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

4

4,5

Δ. Παπαγιάννης

[700022] Οικονομική Πολιτική

4

4,5

Ι. Βαβούρας

[700157] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος)

4

4,5

Πολ. Παπαδάκη

Αντ. Χάνος

[700170] Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και

Ρυθμιστικών Αρχών

4

4,5

Ε. Μπέσιλα-Βήκα

Ξ. Κοντιάδης

[700204] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

4

4,5

Θ. Μαριόλης

*[700200] Κοινοβουλευτικό και Εκλογικό Δίκαιο

Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

4

4,5

Ηλ. Νικολόπουλος

Π. Παπαδάκη

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700088] Μεθοδολογία του Δικαίου

3

3

Αντ. Χάνος

[700148] Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο)

3

3

Ελ. Βόγκλης

[700221] Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων

3

3

Λ. Μπαμπαλιούτας

Αιμ. Παπάζογλου

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700020] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

4

5

Χρ. Μουκίου

[700027] Δημόσια Οικονομική Ι

4

5

Ν. Καραβίτης

[700051] Μακροοικονομική Ι

4

5

Χ. Οικονομίδης

[700123] Στατιστική Ι

4

5

Γ. Πετράκος

[700230] Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων

4

5

Ξ. Κοντιάδης Ευαγ. Μπάλτα

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700016] Οικονομικός Προγραμματισμός

3

5

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-2019

[700032] Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας

3

5

Χ. Οικονομίδης

[700094] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

5

Β. Κέφης

[700116] Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών

3

5

Αιμ. Παπάζογλου

Σπ. Πολυμέρης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Δ.Μ

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700225] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

3

Ευαγ. Πλεμμένου

[700226] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

ΓΑΛΛΙΚΑ

2

3

Μ. Συντιχάκη

[700227] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

ΙΤΑΛΙΚΑ

2

3

Αικ. Παπαμελέτη

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700097] Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

4

5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700098] Διεθνής Οικονομική Ι

4

5

Θ. Μαριόλης

[700125] Στατιστική ΙΙ

4

5

Γ. Πετράκος

[700149] Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

4

5

Απ. Αποστόλου

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)

3

5

Ελ. Βόγκλης

[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3

5

Αν. Τσάμης

[700117] Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων

3

5

Β. Κέφης

[700124] Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

3

5

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

3

5

Β. Κέφης

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

[700058] Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

5

Χρ. Μουκίου

[700059] Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό)

4

5

Β. Κουγέας

[700178] Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική

4

5

Ξ. Κοντιάδης

[700179] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος)

4

5

Πολ. Παπαδάκη

Φ. Παναγοπούλου

[700220] Διοικητική Επιστήμη ΙΙ

4

5

Στ. Κτιστάκη

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)

3

5

Ελ. Βόγκλης

[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3

5

Αν. Τσάμης

[700117] Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων

3

5

Β. Κέφης

[700124] Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

3

5

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

3

5

Β. Κέφης

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700023] Χρηματοοικονομική Λογιστική

4

5

Αν. Τσάμης

Ι. Φίλος

[700037] Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

4

5

Ο. Κλήμη- Καμινάρη

[700102] Διεθνής Οικονομική ΙΙ

4

5

Θ. Μαριόλης

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

5

Β. Κέφης

[700198] Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

4

5

Ι. Φίλος

[700207] Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

4

5

Γρ. Κόρδας

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών)

3

5

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

3

5

Β. Κουγέας

[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων

3

5

Γ. Πετράκος

[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

Ε. Μπέσιλα-Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου

3

5

Πολ. Παπαδάκη

Ν. Μηλιώνης

[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

5

Σπ. Πολυμέρης

[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα)

3

5

Θ. Μαριόλης

Αντ. Χάνος

Γ. Πετράκος

Ελ. Βόγκλης

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700065] Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό)

4

5

Ηλ. Νικολόπουλος

Πολ. Παπαδάκη

Φ. Παναγοπούλου

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

4

5

Β. Κουγέας

[700114] Τραπεζικό Δίκαιο

4

5

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

[700153] Εργατικό Δίκαιο

4

5

Χρ. Χριστοπούλου

[700184] Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη

4

5

Αιμ. Παπάζογλου

Μ. Βενετσανοπούλου

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 ( δυο ) 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών)

3

5

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων

3

5

Γ. Πετράκος

[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

Ε. Μπέσιλα-Βήκα

Λ. Μπαμπαλιούτας

[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου

3

5

Πολ. Παπαδάκη

Ν. Μηλιώνης

[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

5

Σπ. Πολυμέρης

[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας

(διατομεακό μάθημα)

3

5

Θ. Μαριόλης

Αντ. Χάνος

Γ. Πετράκος

Ελ. Βόγκλης

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700041] Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

4,5

Διδάσκων

μέσω ΕΣΠΑ

[700106] Χρηματοοικονομική Ι

4

4,5

Διδάσκων

μέσω ΕΣΠΑ

[700107] Ελεγκτική

4

4,5

Ι. Φίλος

[700109] Οικονομετρία Ι

4

4,5

Γρ. Κόρδας

[700162]Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

4

4,5

Β. Κουγέας

[700173] Δημόσια Οικονομική ΙΙ

4

4,5

Ν. Καραβίτης

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων

3

4

Ο.Κλήμη-Καμινάρη

[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3

4

Διδάσκων ΕΣΠΑ

[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση

3

4

Λ. Μπαμπαλιούτας

[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

4

Αιμ. Παπάζογλου

Σπ.Πολυμέρης

[700212] Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή

3

4

Ο. Κλήμη-Καμινάρη

(700236) Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση

3

4

Ευαγ. Μπάλτα

(700237) Προστασία των προσωπικών δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση

3

4

Φ. Παναγοπούλου

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700074] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη)

4

4,5

Στ. Κτιστάκη

Μ. Μουστάκας

[700075] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες)

4

4,5

Δ. Παπαγιάννης

[700186] Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης

4

4,5

Αιμ. Παπάζογλου

[700232] Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

4

4,5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700233] Δημόσια Πολιτική/Policy and Politics (Erasmus)

4

4,5

Δ. Αναγνώστου

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων

3

4

Ο. Κλήμη-Καμινάρη

[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3

4

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση

3

4

Λ. Μπαμπαλιούτας

[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

4

Αιμ. Παπάζογλου

Σπ. Πολυμέρης

[700212]Ευρωπαϊκή Οικονομική και

Κοινωνική Συνοχή

3

4

Ο. Κλήμη-Καμινάρη

(700236) Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση

3

4

Ευαγ. Μπάλτα

(700237) Προστασία των προσωπικών δεδομένων στη

Δημόσια Διοίκηση

3

4

Φ. Παναγοπούλου

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700049] Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

4,5

Ι. Βαβούρας

[700050] Ανάλυση Εισροών-Εκροών

4

4,5

Χ. Οικονομίδης

[700087] Ανάλυση και 'Έλεγχος Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων

4

4,5

Απ. Αποστόλου

[700120] Χρηματοοικονομική ΙΙ

4

4,5

Διδάσκων

μέσω ΕΣΠΑ

[700215] Οικονομετρία ΙΙ

4

4,5

Γρ. Κόρδας

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700055] Συνεταιριστική Οικονομική

3

4

Ο. Κλήμη-Καμινάρη

[700066] Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους-Δημόσια Κτήση

3

4

Χρ. Μουκίου

[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου

3

4

Αντ. Χάνος

[700092] Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

4

Β. Κέφης

[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα

3

4

Γ.Πετράκος /Διδ. με το ΠΔ. 407/80

[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)

3

4

Δ. Παπαγιάννης

[700142] Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις)

3

4

Γ. Πετράκος

[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα

3

4

Ι. Κριάρη

Φ. Παναγοπούλου

[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

4

Αιμ. Παπάζογλου

[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

4

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-2019

[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

4

Ελ. Βόγκλης

[700234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3

4

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700078] Διεθνείς Οργανισμοί

4

4,5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700083] Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης

4

4,5

Πολ. Παπαδάκη

Φ. Παναγοπούλου Ν. Μηλιώνης

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

4,5

Β. Κέφης

[700177] Έλεγχος Διοίκησης

(Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)

4

4,5

Ε. Μπέσιλα-Βήκα

Ξ. Κοντιάδης

[700206] Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4

4,5

Δ. Αναγνώστου

[700213] Τεχνολογία και Δίκαιο

4

4,5

Ι. Κριάρη

Αντ. Χάνος

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.Μ.

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700055] Συνεταιριστική Οικονομική

3

4

Ο. Κλήμη-Καμινάρη

[700066] Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους-Δημόσια Κτήση

3

4

Χρ. Μουκίου

[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου

3

4

Αντ. Χάνος

[700092] Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

4

Β. Κέφης

[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα

3

4

Γ. Πετράκος/Διδ. με το ΠΔ. 407/80

[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)

3

4

Δ. Παπαγιάννης

[700142] Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις)

3

4

Γ. Πετράκος

[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα

3

4

Ι. Κριάρη

Φ. Παναγοπούλου

[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

4

Αιμ. Παπάζογλου

[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών

3

4

Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-2019

[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

4

Ελ. Βόγκλης

[700234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3

4

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

  • Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν 4 Διδακτικές Μονάδες, ενώ όλα τα προαιρετικά έχουν 3 Διδακτικές Μονάδες.

  • Τα υποχρεωτικά-επιλογής μαθήματα των εξαμήνων Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄ και Η΄, εφόσον επιλεγούν θεωρούνται ως υποχρεωτικά και δεν μπορούν να αλλάξουν.

  • Οι ελάχιστες προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου των φοιτητών είναι οι εξής:

  • Μέχρι το ακαδ. έτος 1987-88: 176 Δ.Μ. – 34 Υποχρεωτικά – 11 Προαιρετικά

  • Από το ακαδ. έτος 1988-89: 176 Δ.Μ. – 35 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά

  • Από το ακαδ. έτος 1989-90: 180 Δ.Μ. – 36 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά

  • Από το ακαδ. έτος 1996-97: 191 Δ.Μ. – 38 Υποχρεωτικά – 13 Προαιρετικά

  • Από το ακαδ. έτος 2004-05: 192 Δ.Μ. – 39 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά

Επιτυχής εξέταση σε μια ξένη γλώσσα.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπλ. Καθηγήτρια Πολυξένη Παπαδάκη

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu