Εργασίες - Ασκήσεις Διδασκόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι/ACCOUNTING FORMS   
  EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ι
  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι
  Διοικητική Μεταρρύθμιση
  Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων
  Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης
  Διοίκηση στην Εκπαίδευση
  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟIΚΗΣΗΣ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2014 © - Dept. of Public Administration