ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ” και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ” Ανακοινώνεται ότι το σημερινό μάθημα “Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής” ακυρώνεται λόγω τεχνικού κωλύματος. Για την αναπλήρωση του

Περισσότερα »

Το link για το σημερινό μάθημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52e81f7f8e11413682fd7534d627f880%40thread.tacv2/1615372563246?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22cc9e24e5-0478-4606-86ba-ae0b4353f1ea%22%7d   Το link αυτό είναι μόνο για το σημερινό μάθημα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας   Ο Διδάσκων Βασίλης Κέφης

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω κωλύματος του διδάσκοντος, η διδασκαλία του Μαθήματος “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)” του β’ εξαμήνου θα ξεκινήσει από την

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΒΟΙΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ”

  Ανακοινώνεται ότι το μάθημα Σύνταγμα και Βιοηθική θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11.3 στις 8:15 π.μ. από τον εξής σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyZWE4YzItNDhjZC00ZWUzLTllNTktY2MwYmY3MzM0YzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%223342cfb6-db66-42bc-bd98-39e8ea3cd15d%22%7d

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ”

  Ανακοινώνεται ότι το μάθημα Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 10.3. στις 14:00 από τον εξής σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup–join/19%3ameeting_NWQxZjI3ODAtODU4NC00YTA3LThhZmMtN2I3NTU4MzViNzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%223342cfb6-db66-42bc–bd98-39e8ea3cd15d%22%7d

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

Ανακοινώνεται οτι η διδασκαλία του μαθήματος του Β΄ Εξαμήνου Γενική Πολιτειολογία &  Συνταγματικό Δίκαιο   (Οργανωτικό Μέρος Ι) θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17/03 σύμφωνα με το

Περισσότερα »