ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ»   Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Η Εξαμήνου

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ) “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ) “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Ανακοινώνεται ότι το μάθημα δεν θα

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ” και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ” Ανακοινώνεται ότι το σημερινό μάθημα “Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής” ακυρώνεται λόγω τεχνικού

Περισσότερα »