ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ”

  Ανακοινώνεται  το link για το σημερινό μάθημα “Πρακτική της Οικονομικής  Πολιτικής” είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a89f2429adae74a49800f4b4e12c75778%40thread.tacv2/1614955801113?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%220c869e17-0b19-4178-84eb-f54b71bc429d%22%7d  

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι” ΚΑΙ “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”

  Η διδασκαλία των μαθημάτων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι, 4ου εξαμήνου και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 6ου εξαμήνου, θα ξεκινήσει στις 17-03-2021, μέσω συνδέσμου που θα

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ”

Ανακοινώνεται ότι λόγω των τεχνικών προβλημάτων που συνεχίζονται το μάθημα του Η΄ Εξαμήνου “Έλεγχος Διοίκησης: Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα” θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 11 Μαρτίου

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ” ΚΑΙ “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ”

1.Aνακοινώνεται ότι το μάθημα Ειδικά Ζητήματα Πολιτειολογίας και Συνταγματικό Δίκαιο θα ξεκινήσει την άλλη Τρίτη 16/3 στις 9:00 π.μ.. Ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί στην η-τάξη.

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ”

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής, ότι η διδασκαλία

Περισσότερα »