ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους με επιτυχία στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου- Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020, ότι τα πτυχία τους είναι έτοιμα. Επειδή

Περισσότερα »