Τα μέλη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκηση έχουν συμβάλει στην συγγραφή πολυάριθμων βιβλίων, κεφαλαίων σε βιβλία, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.