Στις 17 Ιουλίου 2020 η κ. ΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Φίλο. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Πάταξη της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος, Διερεύνηση Αποτελεσματικότητας Δημοσιονομικού, Φορολογικού και Εσωτερικού Ελέγχου στο Ελληνικό Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα».

Στις 17 Ιουλίου 2020 ο κ. ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Νικόλαο Καραβίτη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Διερεύνηση της Υπόθεσης Φορολογικής Εξομάλυνσης στο Δημοσιονομικό Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στις 17 Ιουλίου 2020 ο κ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ολυμπία Κλήμη-Καμινάρη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Συστημικές Καινοτομίες στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Χτίζοντας συνεταιριστικές δομές βιώσιμης και αρμοστικής οικονομίας στην Ελλάδα».

Στις 19 Νοεμβρίου 2020 η κ. ΜΗΤΡΑΚΑ ΚΑΛΛΙΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Αγλαΐα Ρομπόκου-Καραγιάννη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η Σχολική Κουλτούρα στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Στις 25 Ιανουαρίου 2019 η κ. ΣΒΑΡΝΑ ΣΟΦΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Αγλαΐα Ρομπόκου-Καραγιάννη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η συμβολή της διοικητικής μεταρρύθμισης στην αποτελεσματικότερη σύμπραξη έργων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στον κλάδο των τουριστικών μεταφορών».

Στις 16 Απριλίου 2019 ο κ. ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αναστάσιο Τσάμη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η γνωστοποίηση των κινδύνων μέσω των εταιρικών εκθέσεων-Η περίπτωση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών (εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα) για την περίοδο 2005-2011».

Στις 14 Μαΐου 2019 ο κ. ΚΑΡΤΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Σταύρο Περεντίδη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Σύγκρουση διαφορετικών νομικών πολιτισμών στη Δίκη της Νυρεμβέργης».

Στις 16 Ιουλίου 2019 ο κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δονάτο Παπαγιάννη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Εξευρωπαϊσμός και Διπλωματία των Πόλεων: Διοικητικός Εκσυγχρονισμός, Διαστάσεις και Προοπτικές της Ευρωπαϊκής Δικτύωσης των Ελληνικών Δήμων».

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 η κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Σταυρούλα Κτιστάκη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Ο ρόλος του Δημοσίου Μάνατζμεντ στις διαρθρωτικές αλλαγές του Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Στις 13 Μαρτίου 2018 η κ. ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Ο αυτοέλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης δια των αναφορών – προσφυγών. Συγκριτική νομοθετική επισκόπηση».

Στις 13 Μαρτίου 2018 η κ. ΜΠΛΑΝΤΖΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ-ΕΙΡΗΝΗ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Προστασία Πολιτιστικού Περιβάλλοντος. Θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση: Αρχιτεκτονική Κληρονομιά Παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια. Η περίπτωση της νήσου Χίου».

Στις 20 Απριλίου 2018 ο κ. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και ο αντίκτυπος της δημοσιονομικής κρίσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση».

Στις 10 Ιουλίου 2018 η κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Κέφη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση για τις ξένες γλώσσες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στις 10 Ιουλίου 2018 η κ. ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δονάτο Παπαγιάννη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών».

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ο κ. ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Μελέτιο Μουστάκα. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Στρατηγικές μετάβασης της ελληνικής περιφέρειας και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την στασιμότητα στην ανάπτυξη».

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 η κ. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Κέφη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης και του ηγετικού προτύπου που υιοθετεί ο “Διευθυντής-Ηγέτης” στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης».

Στις 19 Ιανουαρίου 2017 η κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Κέφη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας μέσω e-learning σε Σχολές Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εμπειρική μελέτη και σχεδιασμός πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών».

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ο κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου-Σκλατσά. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Διαχρονική εξέλιξη της αστυνομίας του Δήμου: Διοικητική-Νομική Προσέγγιση».

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ο κ. ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Βενετσανοπούλου. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η εφαρμογή του Customer Relationship Management στον ξενοδοχειακό κλάδο: Η περίπτωση Ξενοδοχείων της Περιφέρειας Αττικής».

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ο κ. ΤΑΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου-Σκλατσά. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Χρηστή Δημόσια Διοίκηση».

Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 η κ. ΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Μελέτιο Μουστάκα. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η δια του Τύπου πληροφόρηση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων (σύγκρουση-σύμπλευση των δύο δικαιωμάτων)».

Στις 10 Μαΐου 2017 η κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Αγλαΐα Ρομπόκου-Καραγιάννη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η Διοικητική Μεταρρύθμιση και η συμβολή της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων στην εφαρμογή των αρχών του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ».

Στις 10 Μαΐου 2017 ο κ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Μαρία-Ελένη Κόρσου-Παναγοπούλου. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η θεσμική διαδρομή της διοικητικής αποκέντρωσης- Η περίπτωση των ελληνικών περιφερειών».

Στις 11 Μαΐου 2017 ο κ. ΚΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Μελέτιο Μουστάκα. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Το σύγχρονο μάνατζμεντ στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση και η μεταρρύθμιση του “Καλλικράτη”: το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων».

Στις 18 Ιουλίου 2017 ο κ. ΜΟΥΣΤΑΚΕ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ηλία Νικολόπουλο. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η εξέλιξη του Συντάγματος της Αλβανίας και η συμβολή σε αυτή του Συνταγματικού Δικαστηρίου».

Στις 18 Ιανουαρίου 2016 η κ. ΝΤΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ηλία Νικολόπουλο. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η προσαρμογή των αλβανικών εργασιακών σχέσεων στο Διεθνές και Ενωσιακό Κεκτημένο».

Στις 18 Απριλίου 2016 ο κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ε. Μπέσιλα-Βήκα. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η διαχρονική εξέλιξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα».

Στις 06 Ιουνίου 2016 η κ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Κουγέα. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η επίδραση της νομολογίας του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη φορολόγηση ομίλων εταιρειών και πολυεθνικών επιχειρήσεων».

Στις 06 Ιουνίου 2016 ο κ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δονάτο Παπαγιάννη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η Μετά-Καλλικράτη Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό το φως της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης-θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση».

Στις 06 Ιουνίου 2016 ο κ. ΓΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήμα-τος, με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Αναστάσιο Τσάμη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Συγκριτική Κοστολογική Ανάλυση της Διαδικασίας Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016 η κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Βενετσανοπούλου. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Καινοτομία και Παρακίνηση στο Δημόσιο Τομέα για την Αύξηση της Παραγωγικότητας. Η περίπτωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016 η κ. ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Φίλο. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές με έμφαση στην υπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern): Ανάπτυξη και Εξέταση μοντέλου διαβάθμισης του κινδύνου πτώχευσης».

Στις 04 Φεβρουαρίου 2015 ο κ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Αναστάσιο Τσάμη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Μοντέλο Ελεγκτικού Κινδύνου: μία στοχαστική μελέτη της συναρτησιακής σχέσης των συστατικών του κινδύνου στην Ελλάδα».

Στις 04 Φεβρουαρίου 2015 ο κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Βενετσανοπούλου. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η πορεία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα σε σχέση με το πολιτικό σύστημα και η ευρωπαϊκή του προοπτική».

Στις 04 Φεβρουαρίου 2015 η κ. ΣΥΡΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Ιωάννη Βαβούρα. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Διαφθορά, διακυβέρνηση και ανταγωνιστικότητα: διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων».

Στις 30 Οκτωβρίου 2015 ο κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η διασφάλιση της προστασίας του πολίτη έναντι της Δημόσιας Διοίκησης και οι μηχανισμοί ελέγχου αυτής».

Στις 13 Φεβρουαρίου 2014 ο κ. ΔΙΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Σταύρο Περεντίδη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Επιδράσεις της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας σε Δημόσιους Θεσμούς».

Στις 26 Ιουνίου 2014 ο κ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Αναστάσιο Τσάμη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Σύγχρονα Εργαλεία Εκτίμησης Πιστωτικού Κινδύνου: Η περίπτωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 2002-2009».

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 ο κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Σοφία Αδάμ. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Διαχρονική εξέλιξη της υιοθεσίας από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα έως σήμερα».

Στις 24 Μαΐου 2013 ο κ. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Κέφη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών διαχειριστικών – διοικητικών προτύπων και οι επιδράσεις τους στην λειτουργικότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Στις 10 Ιουλίου 2013 ο κ. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Κέφη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η επίδραση της αισθητικής στους πολίτες ως στοιχείο της ατμόσφαιρας του E-GOV».

Στις 23 Ιουλίου 2013 ο κ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Φίλο. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Οι εξελίξεις και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα και διεθνώς. Έρευνα της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου σε εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), ακολουθώντας το υπόδειγμα COSO».

Στις 23 Ιουλίου 2013 ο κ. ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Φίλο. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «H εταιρική διακυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα, στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και στη δημόσια διοίκηση. Συγκρίσεις, αποτέλεσμα και προτάσεις για βελτίωση».

Στις 03 Οκτωβρίου 2013 η κ. ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Βασίλειο Κέφη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Οργανωσιακή κουλτούρα Δημοσίων Νοσοκομείων: Παράγοντες μετάβασης από το Γραφειοκρατικό σε ένα Νέο Μοντέλο Διοίκησης».

Στις 18 Δεκεμβρίου 2013 η κ. ΦΡΑΪΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Βενετσανοπούλου. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Marketing Ειδικών Μορφών Τουρισμού: Οικοτουρσμός, η περίπτωση του Ν. Ρεθύμνης της Κρήτης».

Στις 16 Φεβρουαρίου 2012 ο κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Ελισάβετ Μπέσιλα-Μακρίδη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η διαχείριση της πολυτισμικότητας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Στις 16 Φεβρουαρίου 2012 ο κ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Ελισάβετ Μπέσιλα-Μακρίδη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Ψηφιακό μέλλον και τέχνη: προοπτικές θεσμικής διαχείρισης».

Στις 14 Ιουνίου 2012 η κ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δονάτο Παπαγιάννη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Ο Θεσμός του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και η σύμπραξή του με τον Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)».

Στις 28 Μαΐου 2012 η κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Βενετσανοπούλου. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Νομική Προστασία (Ατομικά-Κοινωνικά-Πολιτικά και Αστικά δικαιώματα) μεταναστών (υπηκόων τρίτων χωρών) στην Ελλάδα».

Στις 30 Οκτωβρίου 2012 ο κ. ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Αγλαΐα Ρομπόκου-Καραγιάννη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Η συμβολή της επιστήμης του Επιχειρησιακού Management στη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων».

Στις 17 Δεκεμβρίου 2012 ο κ. ΡΟΔOYΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Θεόδωρου Μαριόλη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Ενδογενείς Οικονομικές Διακυμάνσεις σε Μονοτομεακά και Πολυτομεακά Υποδείγματα Τύπου Goodwin».

Στις 18 Ιανουαρίου 2011 ο κ. ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήμα-τος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Νικόλαο Καραβίτη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Το θεσμικό πλαίσιο των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ανάλυση και Προοπτικές».

Στις 11 Μαρτίου 2011 η κ. ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Ιωάννη Βαβούρα. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Θεωρητικές προσεγγίσεις της εξέλιξης των δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η επίδραση του φαινομένου Flypaper και η εμπειρική του διερεύνηση στην περίπτωση της Ελλάδας».

Στις 11 Μαρτίου 2011 η κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Λειτουργία και οργάνωση Μονάδων Προγεννητικής Διάγνωσης στα πλαίσια του ΕΣΥ».

Στις 11 Μαρτίου 2011 ο κ. ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο  Σταμάτη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Επιλογή και κατάταξη τεχνικών ως προς την κερδοφορίας τους».

Στις 11 Μαρτίου 2011 η κ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Βενετσανοπούλου. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης-Marketing: Διοίκηση και Νέες Τεχνολογίες. Εφαρμογή στο Νομό Αρκαδίας».

Στις 29 Μαρτίου 2011 η κ. ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Στέρηση των Αποδοχών Υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. κ.λπ. λόγω Επιβολής Πειθαρχικής Ποινής και Συνέπεια Συναφών Διοικητικών Μέτρων».

Στις 05 Ιουλίου 2011 η κ. ΔΟΝΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Ομότιμο Καθηγητή Αναστάσιο Τσάμη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Επιπτώσεις του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα-Ανάπτυξη των βασικών συστατικών της προσέγγισης της Βασιλείας ΙΙ μέσω ενός πιστωτικού υποδείγματος μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας».

Στις 05 Ιουλίου 2011 ο κ. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέπουσα την Ομότιμη Καθηγήτρια Ανδρομάχη Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Ο θεσμικός ρόλος του Λιμενικού Σώματος».

Στις 11 Οκτωβρίου 2011 η κ. ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Αναστάσιο Τσάμη. Παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η αποδοχή των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και επικοινωνίας στο Τραπεζικό Σύστημα της Ελλάδας».

Βιβλιοθήκη_Παντείου