Διδάσκοντες ΕΣΠΑ

Με αλφαβητική σειρά 

700179 Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος) Ε΄ Εξάμηνο κατεύθυνση Θεσμών

700187 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία ΣΤ΄ Εξάμηνο (επιλογής)

700222 Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου ΣΤ΄ Εξάμηνο (επιλογής)

700017 Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Γ’  Εξάμηνο

700075 Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες) Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνσης Θεσμών)

700235 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Β’ και Δ’ Εξαμήνου

 700041 Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης Ζ’ Eξάμηνο (Kατεύθυνση Δ. Οικονομικής)

700051 Μακροοικονομική Ι Δ’ Εξάμηνο

700037 Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής Στ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Δ. Οικονομικής)