Διδάσκοντες ΕΣΠΑ

Με αλφαβητική σειρά 

Η Μαίρη Ανάγνου είναι Διδάσκουσα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Επισκέπτρια Ερευνήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα με Άριστα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Ανακηρύχτηκε διδάκτορας του ιδίου Τμήματος με Άριστα (ομοφώνως). Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα την περίοδο 2017-2019 στο ίδιο Τμήμα/Πανεπιστήμιο.

Συνεργάστηκε ως ερευνήτρια στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών στην Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική, στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2011 μέχρι το 2016 διετέλεσε ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει συνεργαστεί στο πλαίσιο των σπουδών της στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Α5 Πολιτική Διεύθυνση. Από το 2019 υπηρετεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και έννομης τάξης, αλλά και  στα δικαιώματα του ανθρώπου.

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους στα παραπάνω ζητήματα. Είναι συγγραφέας των βιβλίων: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (1999-2013). Αποτιμώντας τα Προγράμματα Δράσης του: Τάμπερε, Χάγη, Στοκχόλμη (εκδ. Παπαζήση, 2014), Ετερότητα και ανεκτικότητα στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων (εκδ. Παπαζήση, 2017), Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στον «Χώρο»: Οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις μιας μεταβαλλόμενης έννομης τάξης (εκδ. Παπαζήση, 2018), καθώς και Ακυβέρνητες Ροές: Οι πολιτικές διαχείρισης της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης, (εκδ. Παπαζήση, 2020).

Η Δρ. Γκούμα Ολυμπία είναι ελεγκτής οικονομικού εγκλήματος στο Υπουργείο Οικονομικών και παράλληλα διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τα μαθήματα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Δημόσιο Λογιστικό και Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της Λογιστικής, της Φορολογίας και της Ελεγκτικής.

Είναι απόφοιτος του τμήματος «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενο της «Φορολογίας και Ελεγκτικής». Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή που άπτεται του γνωστικού πεδίου της «Λογιστικής και Ελεγκτικής», ενώ διενεργεί μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο τη λογιστική (IPSAS) και τον έλεγχο στη δημόσιο τομέα. Είναι Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ). Έγινε Μέλος της Επαγγελματικής Ένωσης Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) πετυχαίνοντας την 1η θέση στην Ελλάδα και κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Απέκτησε επαγγελματική εμπειρία στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte, όπου εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για 7 έτη. Έπειτα εργάστηκε στον τραπεζικό κλάδο με αντικείμενο την κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την κατάρτιση Εποπτικών αναφορών για την Τράπεζα της Ελλάδος (IFRS and Regulatory Reporting), ενώ στη συνέχεια  ασχολήθηκε με τον Οικονομικό Προγραμματισμό και Ανάλυση (Financial Planning and Analysis) στην πολυεθνική εταιρεία Dixons South East Europe. Σήμερα υπηρετεί ως ελεγκτής υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η Καυκά Η. Κυριακή είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, κατέχει δύο Μεταπτυχιακούς Τίτλους, «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» και «Οικονομικής Επιστήμης», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ίδιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Έχει συγγράψει τρία βιβλία, δύο εξ αυτών έχουν εκδοθεί στο διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave MacMillan αλλά και σε εκδοτικό οίκο του εσωτερικού (Εκδόσεις Ροπή). Επίσης έχει συγγράψει μια πληθώρα κεφαλαίων που έχουν ενταχθεί σε βιβλία και συλλογικούς τόμους. Τα βιβλία αυτά έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους όπως η Palgrave MacMillan, η INtechOpen και η IGI Global. Το ερευνητικό της έργο συμπληρώνεται από επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Business Research και το Journal of Innovation and Knowledge ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και έχει λάβει μέρος σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα.

Γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Εμπορικό Δίκαιο της Νομικής Σxoλής του Πανεπιστημίου Cardiff της Ουαλίας, καθώς και Msc στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Η επίδραση της νομολογίας του ΔΕΕ στη φορολόγηση πολυεθνικών και ομίλων επιχειρήσεων».

Από το 2003 υπηρετεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και σήμερα στο Β Τμήμα (Αναγκαστική Εκτέλεση) της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ. Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και Ομάδων Εργασίας ΟΟΣΑ επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα δημοσιονομικού, κυρίως, ενδιαφέροντος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΗΔ 42), στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν κατά κύριο λόγο στο εθνικό και διεθνές Φορολογικό Δίκαιο και ευρύτερα στη θεσμική και οργανωτική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο ερευνητικής υποτροφίας, συμμετέχει σε ερευνητική επιστημονική ομάδα και έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.