Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας).

Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό. 

Το Πρόγραμμα Erasmus στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 με κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση. To Tμήμα Δημόσιας Διοίκησης έχει συνάψει πολλές διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος ΕRASMUS + και άλλων αντιστοίχων προγραμμάτων.

Στo πλαίσιo του προγράμματος ERASMUS+ έχει συνάψει ενδεικτικά συνεργασία συνεργασία με:

 • Βerlin Hochschule für Wirtschaft und Recht (Germany)
 • Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UK)
 • Πανεπιστημίου Perugia (Italy)
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μόσχας (Russia)
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου (Cyprus)
 • University of Mauritius (Mauritius)
 • Corvinus University (Budapest – Hungary)
 • Milton Friedman University (Budapest-Ηungary)
 • Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)
 • Moldova State University (Kishinau – Moldova)
 • Eskisehir Osmangazi University (Turkey)

Αρμόδιο για τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γραφείο του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου (στο αίθριο του Πανεπιστημίου).

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλ: +30 210 920 1483-6
Fax : +30 210 920 1485
E-mail: erasmusecon@panteion.gr; placement@panteion.gr

Ώρες Υποδοχής: Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη, από 10:00 έως 14:00