Γραμματεία

Γκριτσέλη Φανή, Προϊσταμένη Γραμματείας, e-mail: fgrits@panteion.gr

Καπάδοχα Όλγα, Υπάλληλος Γραμματείας, e-mail: ol.kapadoha@panteion.gr

Χριστουλάκη Βασιλική, Υπάλληλος Γραμματείας, e-mail: vas.xristoulaki@panteion.gr

Τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος βρίσκονται στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου.
Οι ώρες υποδοχής για τους φοιτητές είναι: Τρίτη 10.00-13.00
Τηλ. 210-920 1067, 210-920 1435 και 210-920 1066.

Η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.ΦΟΙ.), το οποίο λειτουργεί καθημερινά
από τις 8.00 έως και τις 14.30 μ.μ. (τηλ. 210-920 1642, 210-920 1141, 210-920 1641).

E-mail επικοινωνίας με Γραμματεία: dd@panteion.gr