Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα Σάκη Καράγιωργα ΙΙ του Παντείου Πανεπιστημίου Συνέδριο με τίτλο «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Σήµερα: Προκλήσεις και Προοπτικές».
 
Το Συνέδριο πραγματεύεται οκτώ θεματικές ενότητες:
• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Αναδυόµενες Τεχνολογίες
• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Κρίση και Προστασία ∆ικαιωµάτων
• Αστική Ευθύνη του ∆ηµοσίου
• Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη
• ∆ιοικητικές Μεταρρυθµίσεις
• Οι Μικρές Επιχειρήσεις ως Μοχλός Ανάπτυξης
• ∆ηµόσια ∆ιακυβέρνηση και Σύγχρονο Μάνατζµεντ
• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Ανάπτυξη και Αγορά
 
Ομιλητές είναι Καθηγητές ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αγοράς. Χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, ο Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Καθηγητής Θεοδόσιος Παλάσκας, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Χάνος. Η κεντρική ομιλία θα δοθεί από την Πρόεδρο ΕΚ∆∆Α, Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη. 
 
Χορηγοί του συνεδρίου είναι η ΕΥ, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και οι Εκδόσεις Σάκκουλα. 
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για το πλήρες Πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.