Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ξεκίνησε τη λειτουργία του από το έτος 1963, στο πλαίσιο της (τότε) «Παντείου Ανωτάτης Σχολής». Από τότε και μέχρι σήμερα προσφέρει στην ελληνική κοινωνία αποφοίτους, οι οποίοι με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στελέχωσαν και στελεχώνουν τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Tο Τμήμα, μέσα από τα μαθήματα, τα προγράμματα, τις δράσεις και την ατομική και συλλογική έρευνα των μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών, διδακτόρων και των λοιπών ερευνητών που εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό, έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας, καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, για ένα χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 50 έτη.

Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των φοιτητών του.