Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος περιέχει πληροφορίες που αφορούν στην ίδρυση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Παντείου Πανεπιστημίου γενικά, καθώς και πληροφορίες που αφορούν ειδικότερα στη φοίτηση στο Τμήμα μας, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης που αυτό παρέχει (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές, και μεταδιδακτορικές σπουδές).

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν μια γενική εικόνα τόσο του Πανεπιστημίου και της λειτουργίας του, όσο και του Τμήματός μας ειδικότερα και να βρουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα τους απασχολεί. Απευθύνεται επίσης και στους μαθητές / υποψήφιους φοιτητές των 1ου και 4ου Επιστημονικών πεδίων, με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιλογή του Τμήματός μας ως Τμήμα επιλογής εισαγωγής τους.