Εναλλαγή Περιεχομένου

«Φόροι των Επιχειρήσεων» ΣΤ΄ εξάμηνο ΥΠ, «Ειδικά θέματα Λογιστικής» Ζ΄ εξάμηνο ΥΠ (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Ιωάννη Φίλο).

Ο Δρ. Απόστολος Αποστόλου είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών),στο Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας),στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων),στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Οικονομικό), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θεματική ενότητα Λογιστικής) και σε Επαγγελματικά σεμινάρια διαφόρων φορέων στον χώρο της Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Ελεγκτικής και Φορολογίας. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία λειτουργούν με σύστημα ανεξαρτήτων κριτών, σε Πανεπιστημιακούς Συλλογικούς Τόμους, σε επαγγελματικά περιοδικά ενώ έχει παρουσιάσει ερευνητικές του εργασίες σε Συνέδρια. Οι ετεροαναφορές στα επιστημονικά του άρθρα ανέρχονται σε εκατόν πενήντα έξι (156).

Η συγγραφική του δραστηριότητα αφορά την συγγραφή του ηλεκτρονικού βιβλίου «Ανάλυση Λογιστικών –Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», εκδόσεις Κάλλιππος (2015), διαθέσιμο στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760, και «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Θεωρητική Προσέγγιση & Πρακτικές Εφαρμογές Μετατροπής», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα (2010), με συν-συγγραφέα τον κ Ι. Φίλο. Επίσης έχει συγγράψει και οκτώ (8) Σημειώσεις διδακτικού έργου σε Πανεπιστήμια. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει απασχόληση διαδοχικά σε Λογιστήρια Επιχειρήσεων, στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Οικονομική Πολιτική» Γ΄ εξάμηνο ΥΠ, «Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης» Η΄ εξάμηνο ΥΠ

Ο Ιωάννης Βαβούρας είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε μέλος του διδακτικού προσωπικού κατά την περίοδο 1980-2017 και για 22 έτη Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής. Σπούδασε στην Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (Π.Α.Σ.Π.Ε.), από την οποία έλαβε το πτυχίο του το 1976 (βαθμός 9 και 2/7 «Άριστα»). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Leicester, από όπου έλαβε Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής το 1979 (βαθμός «Distinction»). Τέλος, έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά από την Π.Α.Σ.Π.Ε. το 1983 (βαθμός «Άριστα»). Εκλέχτηκε τρεις φορές Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (1996-1998, 1998-2000 & 2008-2009) και δύο φορές Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου (2000-2001 & 2001-2004). Εκλέχτηκε επίσης πρώτος Διευθυντής του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (2009-2012).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι Οικονομική Πολιτική, Θεσμική Οικονομική, Οικονομική Διακυβέρνηση, Μακροοικονομική Ανάλυση, Οικονομικά του Δημόσιου Τομέα και Οικονομική Ολοκλήρωση. Έχει περισσότερες από 170 επιστημονικές δημοσιεύσεις μεταξύ των οποίων 24 βιβλία, 126 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια τόμων, τετράδια εργασίας και βιβλιοκριτικές, ενώ έχει και 54 συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα. Είναι κριτής πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Βιογραφικό του περιλαμβάνεται στο Marquis Who’s Who in the World και στο Hübners Who is Who in Greece.

«Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη» ΣΤ΄ εξάμηνο ΥΠ (συνδιδασκαλία με την Λέκτορα Αιμιλία Παπάζογλου).

Η Δρ. Μαρία Βενετσανοπούλου είναι Ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης». Έχει διατελέσει ως αξιολογήτρια: Στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Υπ. Παιδείας, σε Ερευνητικά Προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου. Έχει διατελέσει ως μέλος: σε επτά Συγκλητικές Επιτροπές του Παντείου Πανεπιστημίου, στην Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου (ΙΠΕ), στην Επιτροπή Εκπροσώπων Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Erasmus, για το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, στην Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, στην Διοικούσα Επιτροπή του «Κέντρου Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου (Κ.Μ.Α.Ε.Ε.Δ.)» του Παντείου Πανεπιστημίου, στην Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. (κατεύθυνση «Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Management)») του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Επιστημονικών Ενώσεων και επιστημονικών Εταιρειών και Επιστημονικών επιτροπών σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει επιβλέπουσα και μέλος τριμελών και επταμελών επιτροπών σε διδακτορικές διατριβές.

Έχει διδάξει στη Νομική Σχολή, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS και στη Ρώμη, μια σειρά διαλέξεων στο: Istituto di Diritto Pubblico – Facoltà di Giurisprudenza Università “Sapienza” di Roma (Ινστιτούτο Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου “Sapienza” της Ρώμης), στo πλαίσιο του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και η συγγραφή επιστημονικών άρθρων αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τουριστική Ανάπτυξη. Επίσης έχει λάβει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες.

Εναλλαγή Περιεχομένου
Εναλλαγή Περιεχομένου

«Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό) Ε΄ εξάμηνο ΥΠ
«Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο» Ζ΄ εξάμηνο ΥΠ. Συνδιδασκαλία και στα δύο μαθήματα με την Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Μπάλτα.

Ο Βασίλειος Κουγέας σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρακολούθησε μεταπτυχιακά Σεμινάρια Διοικητικού Δικαίου του Ιδρύματος Μ. Στασινοπούλου και μαθήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο U.L.B. των Βρυξελλών. Σπούδασε Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές  Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon – Sorbonne. Εργάσθηκε στο Νομικό Γραφείο και στο Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας (1974) και ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (1981-3) την οποία εκπροσώπησε σε εθνικές και ευρωπαϊκές επιτροπές, στο Δευτεροβάθμιο Διοικητικό Διαιτητικό Δικαστήριο Αθηνών, στην Επιτροπή Κατάρτισης Ελεγκτικού Κώδικα Ιδιωτικού Δικαίου, στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών κ.α.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2016-2017) και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας (2017-2020). Από το 2016-2020 Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ήταν Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιονομικών Μελετών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, μέλος του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Μέλος της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Δημόσιου Λογιστικού των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), της Εξεταστικής Επιτροπής του ΑΣΕΠ, της Επιτροπής παρακολούθησης θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας (Υπουργείο Εξωτερικών), της Επιτροπής αναθεώρησης του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού (Υπουργείο Οικονομικών). Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «Θεωρία και πράξη Διοικητικού Δικαίου» (Συνταγματικό, Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο). Από το 2020, είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Εναλλαγή Περιεχομένου
Εναλλαγή Περιεχομένου
Εναλλαγή Περιεχομένου
Εναλλαγή Περιεχομένου

«Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)» Α΄ εξάμηνο ΥΠ, «Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος  Ι)» Β΄ εξάμηνο ΥΠ. Συνδιδασκαλία και στα δύο μαθήματα με την Καθηγήτρια Πολυξένη Παπαδάκη

«Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» Α΄ εξάμηνο ΥΠ, «Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας» Δ΄ εξάμηνο ΕΠ (συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Θεόδωρο Μαριόλη).

Ο Δρ. Χαράλαμπος Οικονομίδης απέκτησε το Πτυχίο Πολιτικής Οικονομίας από το Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης Γερμανίας το 1979. Το 1991 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα με άριστα. Το 2003 εκλέχτηκε Λέκτορας, το 2008 Επίκουρος Καθηγητής, το 2011 μονιμοποιήθηκε, το 2014 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής, το 2018 Καθηγητής και το 2020 Ομότιμος Καθηγητής. Έχει διδάξει πλήθος οικονομικών μαθημάτων Ενδεικτικά αναφέρονται τα μαθήματα: Μικροοικονομική Ι, Μικροοικονομική ΙΙ, Μακροοικονομική Ι, Θεωρίες Κατανομής του Εισοδήματος, Επιχειρησιακή Έρευνα, Αναπαραγωγή και Εισοδηματικό κύκλωμα, Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης, Κυκλικές Διακυμάνσεις, Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία. Έχει συμμετάσχει ως επιβλέπων και ως μέλος σε τριμελείς και επταμελείς Επιτροπές διδακτορικών διατριβών.

Το ερευνητικό έργο του αποτελείται από τη διδακτορική διατριβή, μονογραφίες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους (με το σύστημα των κριτών), άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους σε διεθνείς οίκους, με θέματα όπως, ενδεικτικά: Ο Πίνακας εισροών-εκροών, Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής, Αντιμετώπιση της Κρίσης, Το πάγιο κεφάλαιο, Medium-Term Fiscal Strategy, Structural changes, Environmental impacts, NAMEA Tables, Μigrants, Τεχνολογική ανεργία, Υποτίμηση του Νομίσματος, Πίνακες Επενδύσεων. Επίσης, έχουν γίνει πολλές αναφορές στο έργο του σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετέχει σε επιστημονικούς συλλόγους και ως κριτής επιστημονικών περιοδικών.

Τέλος, διαθέτει πλούσιο διοικητικό Έργο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ενδεικτικά αναφέρονται: αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ερευνών, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ «Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων», μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη». Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής κατεύθυνσης του ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη», διευθυντής του Τομέα Οικονομίας.

Εναλλαγή Περιεχομένου
Εναλλαγή Περιεχομένου
Εναλλαγή Περιεχομένου
Εναλλαγή Περιεχομένου
Εναλλαγή Περιεχομένου

Ο Αναστάσιος Tσάμης είναι Ομότιμος καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Λογιστικήςστο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, όπου υπηρέτησε από το 1976 έως το 2016. Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) καιΠολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ). Κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη(Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Μ.Α. in Accounting and Finance, University of Lancaster). Αριστούχος διδάκτωρ Λογιστικής και ΧρηματοοικονομικήςΑνάλυσης (Παντείου Πανεπιστημίου). Υπηρέτησε σε πολλές ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε μεγάλοχρηματοπιστωτικό όμιλο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχει υλοποιήσει πολλά έργα σχετικά μεΛογιστικά Συστήματα, Επιχειρηματική Οργάνωση, Εφαρμογές Πληροφορικών Συστημάτων, Ανασχεδιασμό Λειτουργικών Διαδικασιών (BPR), καθώς επίσης και με θέματα τραπεζικής εποπτείας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer στην Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, 2005-2010).

Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική προπτυχιακή, μεταπτυχιακή, επαγγελματική, καθώς και αντίστοιχηερευνητική ,εμπειρία έχοντας παρουσιάσει πολλές εργασίες σε συνέδρια και με ένα αντίστοιχοσημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Σταερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα Ελεγκτικά και Λογιστικά Πρότυπα και οι επιπτώσειςεφαρμογής, Χρηματοοικονομικοί Δείκτες και μεθοδολογίες εφαρμογής, Εποπτεία και ελεγκτικάσυστήματα τραπεζών και ανάλυση κεφαλαιακής επάρκειας, Χρηματαγορές και επενδυτικέςσυμπεριφορές, Συστήματα και μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνων (ελεγκτικού, πιστωτικού κ.α.), Συσχετίσεις ειδικών δεικτών με εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών.

Από τον Δεκέμβριο του 2011 έως και το 2015 ήταν Γενικός Γραμματέας του συνδέσμου «Ελλήνων Επιστημόνων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» (Hellenic Finance & Accounting Association-HFAA).

Από το 2012 έως και το 2016 ήταν Εκλεγμένο εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από το 2005 έως το 2016 Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΚΕ (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από το 2015-2019 Διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Για το αναλυτικό βιογραφικό, πατήστε εδώ.

 

Βιβλιοθήκη_Παντείου