Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας Π.Π.Σ. της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 15-02-2022 έως 14-02-2026. 

 

Τα σχετικά αρχεία βρίσκονται στους συνδέσμους: