Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Χάνος Αντώνιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεωρία και Κοινωνιολογία του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου, Δίκαιο και Τεχνική

Επίκουροι Καθηγητές