Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2018 και εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Βασικός του σκοπός είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αιχμής, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και ανέργους που για την επαγγελματική τους πρόοδο επιδιώκουν την απόκτηση στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα αντικειμένων και ειδικεύσεων τα οποία «θεραπεύονται» από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου και υποστηρίζονται από συνεργάτες εκπαιδευτές της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης συμμετέχουν με τα εξής προγράμματα στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστήμιου:

Για το σύνολο των εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ: https://e-learning.panteion.gr/