Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της επιστήμης.

Τομέας Δικαίου

Διευθυντής του Τομέα: Αντώνης Χάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Μέλη του Τομέα: 1) Κριάρη Ισμήνη, Καθηγήτρια, 2) Μουστάκας Μελέτιος, Καθηγητής, 3) Μουκίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 4) Μπώλος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 5) Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 6) Χάνος Αντώνιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, 7) Βόγκλης Ελευθέριος,  Επίκουρος Καθηγητής, 8) Μηλιώνης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής (αναστολή καθηκόντων), 9) Παναγοπούλου Φερενίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, 10) Χριστοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Γενική Πολιτειολογία, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, Δίκαιο των Εταιρειών, Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων.

Τομέας Διοικητικής Επιστήμης

Διευθύντρια του Τομέα:  Διαμάντω Αναγνώστου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη του Τομέα: 1) Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής, 2) Κτιστάκη Σταυρούλα, Καθηγήτρια, 3) Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής, 4) Αναγνώστου Διαμάντω, Επικ. Καθηγήτρια, 5) Μπαμπαλιούτας Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής, 6) Μπάλτα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια, 7) Παπάζογλου Αιμιλία, Λέκτορας, 8) Πολυμέρης Σπυρίδων, ΕΔΙΠ.

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Διοικητικός Προγραμματισμός – Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης), Διοίκηση Προσωπικού, Διοικητική Ηγεσία, Μορφές Ελέγχου της Διοίκησης, Συντονιστική Λειτουργία, Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνική Διοίκηση, Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών, Πληροφορική στη Δημόσια Διοίκηση, Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης, Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Τομέας Οικονομίας

Διευθυντής του Τομέα:  Γρηγόρης Κόρδας, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη του Τομέα: 1) Καραβίτης Νικόλαος, Καθηγητής, 2) Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής, 3) Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής, 5) Πετράκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 6) Κόρδας Γρηγόριος Επίκουρος Καθηγητής, 7) Δασκαλάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής.

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Οικονομική Θεωρία, Θεωρία Εισοδηματικού Κυκλώματος και Εθνικών Λογαριασμών, Μικροοικονομική Θεωρία, Κλασική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Θεωρία Εξωτερικού Εμπορίου, Θεωρία Χρήματος, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων Παραγωγής και Εισροών-Εκροών, Θεωρία Οικονομικών Συστημάτων και Θεωρία Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Οικονομική Πολιτική, Θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής, Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής, Θεωρία και Μέθοδοι  Προγραμματισμού, Αγροτική και Συνεταιριστική Πολιτική, Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Ανάλυση Ελληνικής Οικονομίας και Νομισματική Πολιτική, Οικονομικά του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Δημόσια Οικονομική, Δημοσιονομικό Θεσμικό Πλαίσιο, Θεωρία περί Κράτους και Δημοσιονομική Πολιτική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών, Κατάρτιση και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Ελεγκτική, Κοστολόγηση, Λογιστικά Σχέδια (Γενικά, Ειδικά, κ.λπ.) και Τραπεζική Λογιστική.