ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

0 Comments

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές -που έχουν λάβει παράταση κατάθεσης της διπλωματικής τους εργασίας- να καταθέτουν το εξώφυλλο της διπλωματικής τους λίγο πριν τη λήξη της παράτασης ηλεκτρονικά στο e-mail του Τμήματος dd@panteion.gr