ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ»

0 Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ»

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Η Εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών (της Κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής) ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης» διεξάγεται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Teams.

Ο σύνδεσμος (link) για την εκάστοτε διαδικτυακή διδασκαλία αναρτάται στο e-Class του μαθήματος «Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης».