ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥΣ

0 Comments

Αθήνα 22-04-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης που έχουν υποστηρίξει τη Διπλωματική τους Εργασία έως και 21-01-2021 και έχουν καταθέσει στη Γραμματεία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους να στείλουν email στο dd@panteion.gr προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για να παραλάβουν τα αντίγραφα του πτυχίου τους μετά τις 10-05-2021.

Από τη Γραμματεία