ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

0 Comments

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΠΜΣ “Νομική και Διοικητική επιστήμη”, ότι πρέπει να δηλώσουν στην Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα τον τίτλο της διπλωματικής τους εργασίας, καθώς και τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια μέχρι και την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ