ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ) Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

0 Comments

«Το υποχρεωτικό μάθημα «Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων» θα εξετασθεί εξ αποστάσεως μέσω e class με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων στις 25 Ιουνίου 2021 για όλους όσοι έχουν προβεί στη σχετική δήλωση.

Για το λόγο αυτό, παρακαλώ να έχετε όλοι δηλώσει στο σχετικό ερωτηματολόγιο την σχετική δεσμευτική προθεσή σας να εξετασθείτε.

Ευχ.

Χρυσούλα Π.Μουκίου

Αν. Καθηγήττρια Διοικητικού Δικαίου».