ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

0 Comments

Αθήνα 28/06/2021

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η παραλαβή των αντιγράφων πτυχίων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης-ραντεβού (με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος)
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν (οι ίδιοι) τα πτυχία τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από οικείο τους πρόσωπο με εξουσιοδότηση ή θα αποστέλλεται με εταιρεία ταχυμεταφορών (με έξοδα του παραλήπτη) αφού θα έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Από τη Γραμματεία