Εξέταση μαθήματος Στατιστική 1

0 Comments

Εξέταση μαθήματος Στατιστική 1

Καλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στην προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω του συνδέσμου MS TEAMS που χρησιμοποιήθηκε για τις ώρες γραφείου του μαθήματος Στατιστική 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται στον προθάλαμο του MS TEAMS την ημέρα και ώρα που αντιστοιχεί στο όνομα τους σύμφωνα με τον ονομαστικό κατάλογο που έχει αναρτηθεί στα ´Εγγραφα του eclass και να περιμένουν την αποδοχή τους από τον διδάσκοντα. Παρακαλώ για την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εξετάσεων. Για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή θα ενημερωθέιτε με νεώτερη ανακοίνωση.

Ο διδάσκων

΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅΅
Γιώργος Πετράκος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γενικός Διευθυντής, ΙΤΕΠ