ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

0 Comments

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στα παρακάτω μαθήματα έχουν γίνει αλλαγές στην ώρα εξέτασης:

Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων : η ώρα εξέτασης είναι 9.00-10.00

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : η ώρα εξέτασης είναι 12.00-13.00

Δημόσιο Λογιστικό-Βασικά Στοιχεία : η ώρα εξέτασης είναι 13.00-14.00

Από τη Γραμματεία