ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

0 Comments

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές να υποβάλουν δήλωση Μαθημάτων από 10/01/2023  έως 24/01/2023 (ώρα 23.30)  μέσω της διεύθυνσης https://sis.panteion.gr/unistudent χωρίς περαιτέρω παράταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεωτική ΕΚΤΥΠΩΣΗ της δήλωσής σας, ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ της ως pdf αρχείο στον υπολογιστή σας. Να φυλάσσεται  ως το μόνο αποδεικτικό δήλωσης.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου,

Άρθρο 46 Δηλώσεις Μαθημάτων

  1. Ο φοιτητές εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο δηλώνοντας ηλεκτρονικά τα μαθήματα που επιλέγουν στις ημερομηνίες που ορίζονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Η δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται με τους περιορισμούς που ισχύουν για τα προαπαιτούμενα και για τα εξαρτώμενα μαθήματα. Οι φοιτητές που αμέλησαν ή δεν υπέβαλαν επιτυχώς ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου ούτε της επαναληπτικής του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που ο φοιτητής προσέλθει και εξετασθεί, τότε ο βαθμός τού μη δηλωθέντος μαθήματος ακυρώνεται.

Οι οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων περιλαμβάνονται στον σύνδεσμο
https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uniportalstu/index el.html#DelosisSelf επιλέγοντας “Δήλωση Μαθημάτων Τρέχοντος Εξαμήνου (Φοιτητές)”

Οι δηλώσεις της εμβόλιμης εξεταστικής θα ακολουθήσουν αργότερα.