ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ IOYNIOY 2019

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

                                                                   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΡΙΤΗ

18/06/2019

«Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» ΥΠ [Κ.Μ. 235] Μ. ΣΤΕΦΑΝΗ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00             209                 Α - Κ

10.00-12.00             300                 Λ - Μ

10.00-12.00             301                 Ν - Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/06/2019

  «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» [Κ.Μ. 010] ΥΠ

       ΑΝ. ΤΣΑΜΗΣ

       Ώρα                 Αίθουσα             Στοιχεία

10.00-12.00                 209                   Α-Β,Ε-Η

10.00-12.00                 102                  Ι,Λ,Ο

10.00-12.00                 108                   Κ,Μ

12.00-14.00                 209                   Γ – Δ,Θ,Ξ

12.00-14.00                 102                   Ν,Ρ

12.00-14.00                 108                   Π, Σ

12.00-14.00                 300                 Φ - Ω

12.00-14.00                 302                   Τ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/06/2019

«Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη»

[Κ.Μ. 193] ΥΠ – Ε.ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ  

Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00               108                 Α - Κ

18.00-20.00               209                 Λ – Μ

18.00-20.00               300                 Ν - Π

18.00-20.00               301                 Ρ – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

26/06/2019

«Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)»[Κ.Μ. 121]   ΥΠ

ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

“ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ”

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00                209                  Α, Ε

10.00-12.00                 102                   Β, Ζ

10.00-12.00                 108              Κ, Μ, Ρ, Υ, Ψ

10.00-12.00                 300                   Γ, Η, Ι

12.00-14.00                 102                 Δ, Θ, Ξ-Ο

12.00-14.00                 108              Τ, Σ, Π, Χ, Ω

12.00-14.00                 300                  Λ, Ν, Φ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28/06/2019

«Γενική   Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι)»[Κ.Μ. 147]   ΥΠ ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

        Ώρα                Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00               209                   Ξ - Π

18.00-20.00               102                   Τ

18.00-20.00               108                   Ζ - Κ

18.00-20.00               300                   Α, Γ

20.00-22.00               209                   Ρ - Σ

20.00-22.00               102                   Δ – Ε, Υ-Ω

20.00-22.00               108                   Λ - Ν

20.00-22.00              300                    Β

ΔΕΥΤΕΡΑ

01/07/2019

«Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)» [Κ.Μ. 007] ΥΠ 

 Π. ΜΙΧΕΛΗ

      Ώρα                       Αίθουσα          Στοιχεία

08.00-10.00                     209                  Ξ - Π

08.00-10.00                     102                  Τ

08.00-10.00                    108                   Ζ - Κ

08.00-10.00                   300                   Α

08.00-10.00                   302                   Γ

10.00-12.00                   209                   Ρ - Σ

10.00-12.00                   102                   Υ - Ω

10.00-12.00                   108                   Λ - Ν

10.00-12.00                  300                  Β

10.00-12.00                  302                   Δ – Ε

ΤΕΤΑΡΤΗ

03/07/2019

«Μικροοικονομική Ι»[Κ.Μ.035]   ΥΠ Γ. ΣΩΚΛΗΣ

        Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00                 209                 Ξ - Π

18.00-20.00                 102                 Τ

18.00-20.00                 108                Ζ - Κ

18.00-20.00                 300                 Α

18.00-20.00                 301                 Γ

20.00-22.00                 209                 Ρ - Σ

20.00-22.00                 102                 Υ - Ω

20.00-22.00                 108                 Λ - Ν

20.00-22.00                 300                 Β

20.00-22.00                 301                 Δ – Ε

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΡΙΤΗ

18/06/2019

«Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών» [Κ.Μ. 116] ΕΠ ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ (Ε.ΔΙ.Π.)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά, η ώρα θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες.

             ΠΕΜΠΤΗ

             20/06/2019

«Κρατική Οργάνωση   και Λήψη Αποφάσεων»   ΥΠ [Κ.Μ. 230] Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ-ΕΥΑΓ. ΜΠΑΛΤΑ

   Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00             108                  Α - Κ

14.00-16.00             209                 Λ - Μ

14.00-16.00             102                 Ν – Π

14.00-16.00              300                 Ρ – Ω

             ΔΕΥΤΕΡΑ

             24/06/2019

«Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)»   [020] ΥΠ     ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ

   Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00             108                  Α - Κ

14.00-16.00             209                 Λ - Μ

14.00-16.00             102                 Ν – Π

14.00-16.00             300                 Ρ – Ω

16.00-18.00             108                  Α - Κ

16.00-18.00             209                 Λ - Μ

16.00-18.00             102                 Ν – Π

16.00-18.00             300                 Ρ – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

26/06/2019

«Μακροοικονομική Ι» [Κ.Μ. 051] ΥΠ

Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

       Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00                 209                   Α - Γ

14.00-16.00                 102               Ν – Ο, Ρ-Σ

14.00-16.00                 108               Κ – Μ, Π

14.00-16.00                 300                   Τ - Ω

14.00-16.00                 302                   Δ – Ι

ΠΕΜΠΤΗ

27/06/2019

A) «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων»[Κ.Μ. 094] ΕΠ   

  Β. ΚΕΦΗΣ

     Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                   300                 Α – Κ

12.00-14.00                  302                 Λ – Ω

B) «Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας» [Κ.Μ. 032] ΕΠ – Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

     Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00                102                   Α – Ω

ΤΡΙΤΗ

02/07/2019

«Στατιστική Ι»[Κ.Μ. 123] ΥΠ – Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

            Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00                       102                    Σ

18.00-20.00                       108                   Κ,Λ

18.00-20.00                      209                   Δ - Ι

18.00-20.00                      300                   Ν - Ο

18.00-20.00                      301                   Α - Β

20.00-22.00                      102                      Τ

20.00-22.00                      108                   Μ, Π

20.00-22.00                      209                  Υ - Ω

20.00-22.00                      300                      Ρ

20.00-22.00                      301                      Γ

             ΤΕΤΑΡΤΗ

              03/07/2019

«Δημόσια Οικονομική Ι»[Κ.Μ. 027] ΥΠ. Ν. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

          Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

08.00-10.00                    209                 Δ - Ι  

08.00-10.00                     102                 Σ

08.00-10.00                     108                 Κ, Λ

08.00-10.00                     300                 Ν - Ο

08.00-10.00                     301                 Α - Β

10.00-12.00                     209                 Υ - Ω

10.00-12.00                     102                 Τ

10.00-12.00                     108                 Μ, Π

10.00-12.00                    300                 Ρ

10.00-12.00                     301                 Γ

                  ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ       Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής

ΤΕΤΑΡΤΗ

26/06/2019

«Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής» [Κ.Μ. 037]   ΥΠ

Ο. ΚΑΜΙΝΑΡΗ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00           301                   Α – Ω

ΠΕΜΠΤΗ

27/06/2019

«Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ» [Κ.Μ. 207] ΥΠ  

   ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00             301                       Α - Ω           

ΤΕΤΑΡΤΗ

03/07/2019

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» [Κ.Μ. 159] ΥΠ  

Β. ΚΕΦΗΣ

         Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                 108                   Α – Ω

ΠΕΜΠΤΗ

04/07/2019

« Διεθνή Λογιστικά   Πρότυπα» [Κ.Μ. 198]     ΥΠ

ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΣΠ.ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

         Ώρα                        Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00                        102                   Α – Κ

10.00-12.00                        300                   Λ – Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05/07/2019

«Διεθνής Οικονομική ΙΙ» [Κ.Μ. 102] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

         Ώρα                        Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                        108                   Α – Ω

                    ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών

           ΤΡΙΤΗ

         18/06/2019

«Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο»[Κ.Μ. 103] ΥΠ Β.ΚΟΥΓΕΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο ΣΤ 10 (6ος όροφος νέου κτιρίου), ως εξής:

10.00-12.00: Α –Λ

12.00-14.00: Μ - Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/06/2019

«Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη» [Κ.Μ. 184] ΥΠ Μ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΙΜ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στο γραφείο 105 (κτίριο Στασινόπουλου), ώρα 9.30 π.μ.

          ΤΕΤΑΡΤΗ

         26/06/2019          

«Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό)»[Κ.Μ. 065]   ΥΠ  

ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

         Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00               108                   Α – Ω

ΠΕΜΠΤΗ

27/06/2019

«Εργατικό Δίκαιο» [Κ.Μ.153] ΥΠ ΧΡ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00             209                    Α – Κ

14.00-16.00             300                   Λ – Ν

14.00-16.00             302                   Ξ – Ω

ΔΕΥΤΕΡΑ

01/07/2019

«Τραπεζικό Δίκαιο» ΥΠ [Κ.Μ. 114]

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00           209                   Α – Κ

14.00-16.00           301                   Λ – Ν

14.00-16.00           302                   Ξ – Ω

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ

18/06/2019

Α)«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση» [Κ.Μ. 223] ΕΠ ΣΠ.   ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ (Ε.ΔΙ.Π.)

Οι   εξετάσεις θα γίνουν προφορικά σύμφωνα με ανακοίνωση του διδάσκοντα.

Β)«Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο)»[Κ.Μ. 103] ΕΠ Β. ΚΟΥΓΕΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο ΣΤ 10 (6ος όροφος νέου κτιρίου), ως εξής:

10.00-12.00: Α –Λ

12.00-14.00: Μ – Ω

ΔΕΥΤΕΡΑ

24/06/2019

''Ειδικά θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης '' [ΚΜ 161 ] ΕΠ

Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ - Λ.ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00            108                   Α – Κ

18.00-20.00            102                   Λ – Μ

18.00-20.00            209                   Ν -  Ω

ΤΡΙΤΗ

25/06/2019

«Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα) ΕΠ [Κ.Μ.231] Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ-Α. ΧΑΝΟΣ-Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ-ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

         Ώρα                 Αίθουσα          Στοιχεία

15.00-17.00               300                   Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

26/06/2019

«Ειδικά Θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου» ΕΠ [Κ.Μ. 222]

Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ- Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο Ε 20 (νέου κτιρίου), ώρα 12:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28/06/2019

  «Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών)»[Κ.Μ. 071] ΕΠ

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

16.00-18.00              300                     Α-Κ

16.00-18.00              301                     Λ - Ν

16.00-18.00              302                     Ξ - Ω

ΤΡΙΤΗ

02/07/2019

Α)«Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων» [Κ.Μ. 135] ΕΠ Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

         Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

   14.00-16.00         ΠΜΣ                   Α – Ω

         (Γραφείο 210, κτίριο Στασινόπουλου)

Β) «Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία» [Κ.Μ. 187]   ΕΠ

Π. ΜΙΧΕΛΗ

         Ώρα                 Αίθουσα          Στοιχεία

16.00-18.00               302                   Α – Ω

            Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής

           ΤΕΤΑΡΤΗ

            18/06/2019

«Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης» [Κ.Μ. 049]   ΥΠ

Ι. ΒΑΒΟΥΡΑΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00                301                 Α – Ω

              ΤΡΙΤΗ

           25/06/2019

«Οικονομετρία ΙΙ»   [Κ.Μ. 215] ΥΠ ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

       Ώρα                Αίθουσα           Στοιχεία

    18.00-20.00             300                Α – Ω

         ΠΕΜΠΤΗ

          27/06/2019

«Χρηματοοικονομική ΙΙ» [Κ.Μ. 120]   ΥΠ

Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

       Ώρα                      Αίθουσα           Στοιχεία

18.00-20.00                     108                 Α – Κ

18.00-20.00                     300                 Λ – Ρ

18.00-20.00                     302                 Σ – Ω

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

         28/06/2019

«Ανάλυση Εισροών-Εκροών»[Κ.Μ. 050] ΥΠ –

     Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

       Ώρα                     Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                     209                 Α - Κ

12.00-14.00                     300                 Λ – Ν

12.00-14.00                     302                  Ξ - Ω

               ΤΡΙΤΗ

            02/07/2019

«Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων»[Κ.Μ. 087]     ΥΠ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΑΝ.ΤΣΑΜΗΣ –ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

     Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00             Σ.Κ.                 Α – Ω

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ    Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών

ΤΡΙΤΗ

       18/06/2019

«Διεθνείς Οργανισμοί» [Κ.Μ. 078] ΥΠ

  Μ. ΣΤΕΦΑΝΗ

        Ώρα                          Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00                          209                 Α - Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/06/2019

«Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης»

[Κ.Μ. 083]   ΥΠ Π.ΠΑΠΑΔΑΚΗ-Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ-Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

     Ώρα                          Αίθουσα           Στοιχεία

16.00-18.00                       300                 Α – Ω

   

           ΠΕΜΠΤΗ

          20/06/2019

«Ελεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα) ΥΠ [Κ.Μ. 177]

Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ-ΕΥΑΓ. ΜΠΑΛΤΑ

     Ώρα                          Αίθουσα           Στοιχεία

10.00-12.00                       209                 Α – Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/06/2019

«Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» [206] ΥΠ

Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

14.00-16.00                   102                 Α – Κ

14.00-16.00                 209                 Λ – Ω

              ΔΕΥΤΕΡΑ

         01/07/2019

«Τεχνολογία και Δίκαιο» ΥΠ [Κ.Μ. 213] ΥΠ ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ -ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

       Ώρα                     Αίθουσα                       Στοιχεία

12.00-14.00                  102                               Α – Κ

12.00-14.00                   209                               Λ - Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

       03/07/2019

«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» [Κ.Μ. 159] ΥΠ – Β. ΚΕΦΗΣ

       Ώρα                     Αίθουσα                           Στοιχεία

12.00-14.00                   108                                   Α – Ω

       

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

         ΤΕΤΑΡΤΗ

           19/06/2019

«Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές)» [Κ.Μ. 113] EΠ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο Α7,  ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.

           ΠΕΜΠΤΗ

         20/06/2019

«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» [Κ.Μ. 190] ΕΠ ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ- Λ.ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο 315 ως εξής:

11.00-12.00     Α – Ι               13.00-14.00      Μ – Ρ

12.00-13.00    Κ – Λ               14.00-15.00     Σ – Ω

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

        21/06/2019

«Βιοηθική και Σύνταγμα» [Κ.Μ. 172] ΕΠ 

  ΙΣΜ. ΚΡΙΑΡΗ – Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

       Ώρα                   Αίθουσα                         Στοιχεία

08.00-10.00                   108                               Α – Κ

08.00-10.00                   102                               Λ – Μ

08.00-10.00                   300                               Ν – Ω

        

          ΔΕΥΤΕΡΑ

           24/06/2019

«Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» [Κ.Μ. 092]     ΕΠ Β. ΚΕΦΗΣ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

12.00-14.00                 102                 Α – Κ

12.00-14.00                 300                 Λ – Μ

12.00-14.00                 302                  Ν – Ω

            

             ΤΕΤΑΡΤΗ

         26/06/2019

Α) «Αστικό Δίκαιο  (Ειδικό  Ενοχικό  ) [Κ.Μ. 218] ΕΠ   

ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΣΚΟΙ  γραφείο Δ5,  ώρα 14.30

Β) «Συνεταιριστική Οικονομική» [Κ.Μ. 055] ΕΠ ΟΛ. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΝΙΝΑΡΗ

       Ώρα                Αίθουσα           Στοιχεία

08.00-10.00               102                 Α – Κ

08.00-10.00               209               Λ – Ν

08.00-10.00               300               Ξ – Ω

Γ) «Φιλοσοφία του Δικαίου» ΕΠ [Κ.Μ. 081] Α. ΧΑΝΟΣ

       Ώρα                       Αίθουσα         Στοιχεία

18.00-20.00                   209                 Α – Κ

18.00-20.00                   300                 Λ – Ω

          

          ΤΡΙΤΗ

         25/06/2019

«Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού Δικαίου (Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους - Δημόσια Κτήση) ΥΠ [Κ.Μ. 066] ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ

       Ώρα                 Αίθουσα           Στοιχεία

    10.00-12.00             102                Α – Ω

           ΠΕΜΠΤΗ

           27/06/2019

«Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων» ΕΠ [Κ.Μ. 234] Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

       Ώρα                   Αίθουσα           Στοιχεία

    20.00-22.00               300                 Α – Ω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ       ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ

         20/06/2019

«Διοικητική Επιστήμη Ι» [Κ.Μ. 219] ΥΠ ΕΥΓ. ΜΠΑΛΤΑ

         Ώρα                             Αίθουσα                         Στοιχεία

12.00-14.00                          209                                    Α – Ω

ΔΕΥΤΕΡΑ

         24/06/2019

«Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο» [Κ.Μ. 005]   ΥΠ     Χ. ΜΟΥΚΙΟΥ

         Ώρα                             Αίθουσα                         Στοιχεία

12.00-14.00                           209                                  Α-Κ

12.00-14.00                           301                                  Λ-Ω

ΤΡΙΤΗ

         25/06/2019

«Οικονομικά Μαθηματικά Ι» [Κ.Μ. 001] ΥΠ ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

         Ώρα                             Αίθουσα                         Στοιχεία

16.00-18.00                            108                                 Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

          26/06/2019

«Εισαγωγή στο Δίκαιο» [Κ.Μ. 229] ΥΠ Α. ΧΑΝΟΣ- ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

         Ώρα                             Αίθουσα                         Στοιχεία

08.00-10.00                           108                                 Α – Ω

ΠΕΜΠΤΗ

          27/06/2019

«Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)»[Κ.Μ. 004]   ΥΠ ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

         Ώρα                             Αίθουσα                          Στοιχεία

20.00-22.00                           108                                   Α – Ω

ΔΕΥΤΕΡΑ

         01/07/2019

«Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» [Κ.Μ. 203] ΥΠ

Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

         Ώρα                             Αίθουσα                         Στοιχεία

10.00-12.00                           108                                   Α-Ω

                                                            Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΡΙΤΗ

18/06/2019

Α)«Οικονομική Πολιτική» [Κ.Μ. 022]   ΥΠ Ι. ΒΑΒΟΥΡΑΣ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

12.00-14.00                                300                                Α – Ω

Β) «Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων» [Κ.Μ.221 ] ΕΠ ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ – Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά. Ώρα εξέτασης σύμφωνα με ανακοίνωση του διδάσκοντα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/06/2019

«Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο»[Κ.Μ. 017] ΥΠ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

08.00-10.00                                108                                 Α - Ω

ΠΕΜΠΤΗ

20/06/2019

«Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών» [Κ.Μ. 170] ΥΠ Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ – Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

18.00-20.00                         301                                 Α-Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/06/2019

«Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)»[Κ.Μ. 014] ΥΠ Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

18.00-20.00                              102                                   Α-Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

26/06/2019

«Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο) [Κ.Μ. 148] ΕΠ ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά. Ώρα εξέτασης σύμφωνα με ανακοίνωση του διδάσκοντα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

ΠΕΜΠΤΗ

27/06/2019

«Κοινοβουλευτικό Δίκαιο»[Κ.Μ. 200]     ΥΠ ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

16.00-18.00                             300                              Α – Ω

ΤΡΙΤΗ

02/07/2019

«Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος)» [Κ.Μ. 157] ΥΠ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ- Α. ΧΑΝΟΣ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

10.00-12.00                                 108                                 Α - Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

03/07/2019

«Μεθοδολογία του Δικαίου» [Κ.Μ. 088] ΕΠ Α. ΧΑΝΟΣ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στην αίθουσα Β6, ώρα 15.00-17.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

05/07/2019

«Ιστορία Οικονομικών Θεωριών»[Κ.Μ. 204] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

14.00-16.00                                 300                                 Α - Ω

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής

«Στατιστική ΙΙ» [Κ.Μ. 125] ΥΠ Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

16.00-18.00                             300                               Α – Ω

«Λογιστική Τυποποίηση» [Κ.Μ. 149] ΥΠ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

       Ώρα                                      Αίθουσα                       Στοιχεία

12.00-14.00                                 Σ.Κ.                                 Α – Ω

«Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ»[Κ.Μ. 097] ΥΠ Γ. ΣΩΚΛΗ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

18.00-20.00                         300                                 Α-Ω

«Διεθνής Οικονομική Ι»[Κ.Μ. 098] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

16.00-18.00                           300                                 Α – Ω

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ        Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/06/2019

«Διοικητική Επιστήμη ΙΙ» [Κ.Μ. 220] ΥΠ ΣΤ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

14.00-16.00                                 302                                  Α – Ω

ΠΕΜΠΤΗ

20/06/2019

«Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική» [Κ.Μ. 178] ΥΠ Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

12.00-14.00                                 300                               Α – Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/06/2019

«Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό)» [Κ.Μ. 059] ΥΠ Β. ΚΟΥΓΕΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά, στο γραφείο ΣΤ-10 (6ος όροφος νέου κτιρίου), ώρα 10.00.      

ΤΡΙΤΗ

25/06/2019

Α)«Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)» [Κ.Μ. 058] ΥΠ Χ. ΜΟΥΚΙΟΥ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στο γραφείο 304 (Κτίριο Στασινοπούλου) και ώρα :14.00

Β)«Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος)» [Κ.Μ. 179] ΥΠ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗ-Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

18.00-20.00                                301                               Α – Ω

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/06/2019

«Ειδικά Θέματα Λογιστικής» [Κ.Μ. 095] ΕΠ Α. ΤΣΑΜΗΣ

     Ώρα                                 Αίθουσα                       Στοιχεία

12.00-14.00                             302                                 Α – Ω

       ΔΕΥΤΕΡΑ

     24/06/2019

Α) «Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων»[Κ.Μ. 117]   ΕΠ Β. ΚΕΦΗΣ

       Ώρα                              Αίθουσα                       Στοιχεία

10.00-12.00                           302                               Α – Ω

Β) «Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» [Κ.Μ. 194]   ΕΠ

Β. ΚΕΦΗΣ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

14.00-16.00                             302                                 Α – Ω

ΤΡΙΤΗ

25/06/2019

«Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο» [Κ.Μ. 124] ΕΠ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

10.00-12.00                             301                                 Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

26/06/2019

«Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)»[Κ.Μ. 064] ΕΠ ΕΛ.ΒΟΓΚΛΗΣ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά. Ώρα εξέτασης σύμφωνα με ανακοίνωση του διδάσκοντα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

                       Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/06/2019

«Ελεγκτική» [Κ.Μ. 107] ΥΠ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

14.00-16.00                              301                                  Α – Ω

ΠΕΜΠΤΗ

20/06/2019

«Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο»[Κ.Μ. 162] ΥΠ Β. ΚΟΥΓΕΑΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφείο ΣΤ-10 (6ος όροφος νέου κτιρίου), ώρα 10.00.

ΠΕΜΠΤΗ

27/06/2019

«Χρηματοοικονομική Ι» [Κ.Μ. 106] ΥΠ Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

20.00-22.00                               209                                  Α – Ω

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28/06/2019

«Οικονομετρία Ι»[Κ.Μ. 109] ΥΠ ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

         Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

10.00-12.00                              300                               Α – Ω

   

ΔΕΥΤΕΡΑ

01/07/2019

«Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης» [Κ.Μ. 041] ΥΠ Γ. ΣΩΚΛΗΣ

         Ώρα                                 Αίθουσα                         Στοιχεία

18.00-20.00                                300                                  Α – Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

03/07/2019

«Δημόσια Οικονομική ΙΙ»[Κ.Μ. 173] ΥΠ Ν. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

         Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

12.00-14.00                            300                                   Α-Ω

   

                     Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   Κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών

ΤΡΙΤΗ

18/06/2019

«Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» [Κ.Μ. 232] ΥΠ Μ. ΣΤΕΦΑΝΗ

         Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

16.00-18.00                             300                                  Α-Ω

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/06/2019

Α) «Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες)»[Κ.Μ. 075] ΥΠ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

   Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν προφορικά στο γραφεία Α7 (επταώροφο κτίριο) και ώρα 12.00    

Β) «Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης» [Κ.Μ.186] ΥΠ

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στο γραφείο 315 (Πτέρυγα Στασινόπουλου) και ώρα 14.00μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

20/06/2018

«Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη Ι)» [Κ.Μ. 074]   ΥΠ ΣΤ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ – Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

12.00-14.00                               302                             Α – Ω

        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/06/2019

«Δημόσια Πολιτική» [Κ.Μ. 233] ΥΠ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

12.00-14.00                             300                             Α – Ω

   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ

18/06/2019

«Διοικητική Μεταρρύθμιση»   [Κ.Μ.192] ΕΠ

Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά. Ώρα εξέτασης σύμφωνα με ανακοίνωση του διδάσκοντα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

ΠΕΜΠΤΗ

20/06/2019

Α)«Διοίκηση στην Εκπαίδευση» [Κ.Μ.196] ΕΠ

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά. Ώρα εξέτασης σύμφωνα με ανακοίνωση του διδάσκοντα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Β)«Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση»   [Κ.Μ.236] ΕΠ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΛΤΑ

       Ώρα                               Αίθουσα                            Στοιχεία

12.00-14.00                         209                                  Α-Ω

ΤΡΙΤΗ

       25/06/2019

«Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση»   [Κ.Μ.237] ΕΠ Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

08.00-10.00                            301                               Α-Ω

ΠΕΜΠΤΗ

27/06/2019

Α)«Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» [Κ.Μ. 212] ΕΠ

ΟΛ. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

10.00-12.00                           301                               Α – Ω

Β)«Οικονομική των Ενοποιήσεων»[Κ.Μ. 046] ΕΠ

ΟΛ. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

12.00-14.00                             301                               Α - Ω

       ΔΕΥΤΕΡΑ

       01/07/2019

«Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων» [Κ.Μ. 062] ΕΠ Π. ΜΙΧΕΛΗ

       Ώρα                               Αίθουσα                       Στοιχεία

12.00-14.00                             300                                 Α – Ω

ΠΡΟΣΟΧΗΟι φοιτητές κατά την εξέτασή τους, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητά τους ή το βιβλιάριο σπουδών τους

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu