ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

 

Α΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

 

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

001

Οικονομικά Μαθηματικά I

4

Γρ. Κόρδας

12-14

Σ.Κ

10-12

108

004

Γενική Πολιτειολογία και

Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)

4

Ηλ. Νικολόπουλος

Πολ. Παπαδάκη

10-12

108

16-18

108

005

Εισαγωγή στο Διοικητικό

Δίκαιο

4

Χ.Μουκίου

12-14

Σ.Κ.

17-19

108

203

Εισαγωγή στην Πολιτική

Οικονομία

4

Χ. Οικονομίδης

15-18

108

8-10

108

219

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

4

Ε. Μπάλτα

15-17

Σ.Κ.

14-16

Σ.Κ

229

Εισαγωγή στο Δίκαιο

4

Αν. Χάνος

Ελ. Βόγκλης

18-20

108

10-12

108

 

Γ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
[Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 6 (έξι)]

 

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

014

Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)

4

Μ. Μουστάκας

20-22

302

20-22

302

017

Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

4

Δ. Παπαγιάννης

18-20

102

8-10

102

022

Οικονομική Πολιτική

4

Ι. Βαβούρας

16-18

300

9-11

301

157

Θεμελιώδη Δικαιώματα

(Γενικό Μέρος)

4

Πολ. Παπαδάκη

Αντ. Χάνος

9-11

300

12-14

300

170

Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών

4

Ε. Μπέσιλα-Βήκα

Ξ. Κοντιάδης

20-22

102

20-22

A4.1

200

Κοινοβουλευτικό και Εκλογικό Δίκαιο

4

Ηλ. Νικολόπουλος

Π. Παπαδάκη

16-18

300

18-20

300

204

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

4

Θ.Μαριόλης

16-18

300

20-22

300

 

Γ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

[Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)]

 

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

088

Μεθοδολογία του Δικαίου

3

Αντ. Χάνος

11-14

Β6

148

Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο

3

Ελ. Βόγκλης

8-11

300

221

Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων

3

Αιμ. Παπάζογλου

Λ. Μπαμπαλιούτας

16-19

300

 

Ε' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

097

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

4

20-22

209

20-22

300

098

Διεθνής Οικονομική Ι

4

Θ. Μαριόλης

14-16

300

18-20

Β6

125

Στατιστική ΙΙ

4

Γ. Πετράκος

14-16

300

12-14

209

149

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

4

Απ. Αποστόλου

10-12

102

14-16

102

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)]

 

064

Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)

3

Ελ. Βόγκλης

8-11

Β6

095

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3

Αν. Τσάμης

18-21

Ε1

117

Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων

3

Β. Κέφης

15-18

Γ1

124

Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

3

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

12-15

Β6

194

Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

3

Β. Κέφης

9-12

300

 

Ε' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

058

Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

Χ. Μουκίου

14-18

Β6

059

Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό)

4

Β. Κουγέας

14-16

300

14-16

300

178

Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική

4

Ξ. Κοντιάδης

16-20

302

179

Θεμελιώδη Δικαιώματα

(Ειδικό Μέρος)

4

Π.Παπαδάκη

Φ. Παναγοπούλου

11-13

300

20-22

301

220

Διοικητική Επιστήμη ΙΙ

4

Στ. Κτιστάκη

16-18

302

16-18

302

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (2)]

 

064

Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)

3

Ελ. Βόγκλης

8-11

Β6

095

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3

Αν. Τσάμης

18-21

Ε1

117

Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων

3

Β. Κέφης

15-18

Γ1

124

Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

3

Αγγ. Μπώλος

Χρ. Χριστοπούλου

12-15

Β6

194

Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

3

Β. Κέφης

9-12

300

 

Ζ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

041

Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

16-18

302

18-20

301

106

Χρηματοοικονομική Ι

4

20-22

302

18-20

Α1

107

Ελεγκτική

4

Αν Τσάμης

Απ. Αποστόλου

12-14

Β6

16-18

300

109

Οικονομετρία Ι

4

Γρ. Κόρδας

14-16

Β6

8-10

Β6

162

Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

4

Β. Κουγέας

14-16

300

14-16

300

173

Δημόσια Οικονομική ΙΙ

4

Ν. Καραβίτης

10-12

102

10-12

209

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)]

 

046

Οικονομική των Ενοποιήσεων

3

Ολ. Κλήμη-

Καμινάρη

8-11

Β6

062

Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3

15-18

301

192

Διοικητική Μεταρρύθμιση

3

Λ. Μπαμπαλιούτας

18-21

300

196

Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

Αιμ. Παπάζογλου

Σπ. Πολυμέρης (Ε.ΔΙ.Π)

12-15

300

212

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή

3

Ολ. Κλήμη-

Καμινάρη

8-11

Β6

236

Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση

3

Ευαγ. Μπάλτα

11-14

Β6

237

Προστασία των Προσωπικών

Δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση

3

Φ. Παναγοπούλου

8-11

Β6

Ζ΄ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (4)]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

Κ.Μ.

Μ Α Θ Η Μ Α

Δ.Μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

074

Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη Ι)

4

Στ. Κτιστάκη

Μ. Μουστάκας

18-20

302

18-20

302

075

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

(Ενωσιακές Ελευθερίες)

4

Δ. Παπαγιάννης

20-22

Α4.1

11-13

Β6

186

Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης

4

Αιμ. Παπάζογλου

16-18

102

16-18

302

232

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

4

Δ. Παπαγιάννης

14-16

Β2

13-15

Β2

233

Δημόσια Πολιτική/Policy and Politics (Erasmus)

4

Δ. Αναγνώστου

10-12

108

14-16

Β6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ [Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά (3)]

 

046

Οικονομική των Ενοποιήσεων

3

Ολ. Κλήμη-

Καμινάρη

8-11

Β6

062

Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3

15-18

301

192

Διοικητική Μεταρρύθμιση

3

Λ. Μπαμπαλιούτας

18-21

300

196

Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

Αιμ. Παπάζογλου

Σπ. Πολυμέρης (Ε.ΔΙ.Π)

12-15

300

212

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή

3

Ολ. Κλήμη-

Καμινάρη

8-11

Β6

236

Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση

3

Ευαγ. Μπάλτα

11-14

Β6

237

Προστασία των Προσωπικών

Δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση

3

Φ. Παναγοπούλου

8-11

Β6

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu