Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ

Συντονιστική Επιτροπή: Ευρυδίκη Μπέσιλα - Βήκα, Καθηγήτρια

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια

Βασίλειος Κέφης Αναπληρωτής Καθηγητής.

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

Υποχρεωτικά

1. Στρατηγική Διοίκηση − Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

2. Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης

3. Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης − Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση

Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)

1. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

2. Ερευνητική Μεθοδολογία

Υποχρεωτικό Σεμινάριο

Μεθοδολογία Στατιστικών Ερευνών

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

Υποχρεωτικά

1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας − Διαχείριση Αλλαγών

2. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης − Δημόσιες Πολιτικές

3. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)

1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση−Διαχείριση Έργου

2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT in Management)

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

Διπλωματική εργασία

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu