Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή: Δονάτος Παπαγιάννης, Καθηγητής

Μαρία - Ελένη Κόρσου - Παναγοπούλου, Καθηγήτρια

Ηλίας Νικολόπουλος, Καθηγητής.

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

1. Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

2. Ευρωπαϊκά συστήματα διακυβέρνησης (κλασικά πρότυπα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση)

3. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση (εθνική και ενωσιακή)

4. Η Δημοσιονομική οργάνωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

1. Το Διοικητικό Δίκαιο υπό την επίδραση του ενωσιακού Δικαίου

2. Περιφερειακή πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση

3. Η ΚΕΠΠΑ και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

4. Ο ανταγωνισμός από τη σκοπιά της εθνικής και ενωσιακής διοίκησης

Γ΄ εξάμηνο (30 ΕCTS)

Διπλωματική εργασία

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu