Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Για να δείτε το πρόγραμμα σε μορφή pdf , πατήστε εδώ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι 4 5 Γρ. Κόρδας
[700004] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή) 4 5 Η. Νικολόπουλος,Πολ. Παπαδάκη
[700005] Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 4 5 Χρ. Μουκίου
[700203] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 4 5 Χ. Οικονομίδης
[700219] Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη 4 5 Ευαγ. Μπάλτα
[700229] Εισαγωγή στο Δίκαιο 4 5 Αντ. Χάνος ,Ελ. Βόγκλης

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ

(Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 6 (έξι))

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700007] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης) 4 5 Παν. Μιχελή
[700010] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 4 5 Αν. Τσάμης
[700035] Μικροοικονομική Θεωρία Ι 4 5 Γ. Σώκλης
[700121] Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) 4 5 Ελ. Βόγκλης
[700147] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι) 4 5 Ηλ. Νικολόπουλος Πολ. Παπαδάκη
[700193] Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη 4 5 Ε. Μπέσιλα-Βήκα Λ. Μπαμπαλιούτας

[700235] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 

Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για

όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

4 5 Μ. Στεφανή

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 6 (έξι))

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700014] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων) 4 4,5 Μ. Μουστάκας
[700017] Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 4 4,5 Δ. Παπαγιάννης
[700022] Οικονομική Πολιτική 4 4,5 Ι. Βαβούρας
[700157] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος) 4 4,5 Πολ. Παπαδάκη, Αντ. Χάνος
[700170] Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών 4 4,5 Ε. Μπέσιλα-Βήκα Ξ. Κοντιάδης
[700204] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4 4,5 Θ. Μαριόλης

[700200] Κοινοβουλευτικό και Εκλογικό Δίκαιο

Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους

έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

4 4,5  Ηλ. Νικολόπουλος Π. Παπαδάκη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700088] Μεθοδολογία του Δικαίου 3 3 Αντ. Χάνος
[700148] Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο) 3 3 Ελ. Βόγκλης
[700221] Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων 3 3 Λ. Μπαμπαλιούτας , Αιμ. Παπάζογλου

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700020] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων) 4 5 Χρ. Μουκίου
[700027] Δημόσια Οικονομική Ι 4 5 Ν. Καραβίτης
[700051] Μακροοικονομική Ι 4 5 Χ. Οικονομίδης
[700123] Στατιστική Ι 4 5 Γ. Πετράκος
[700230] Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων 4 5 Ξ. Κοντιάδης Ευαγ. Μπάλτα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700016] Οικονομικός Προγραμματισμός 3 5 Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-2019
[700032] Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας 3 5 Χ.Οικονομίδης
[700094] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 3 5 Β. Κέφης
[700116] Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών 3 5 Αιμ. Παπάζογλου Σπ. Πολυμέρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Μ ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700225] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης: ΑΓΓΛΙΚΑ 2 3 Ευαγ. Πλεμμένου
[700226] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης: ΓΑΛΛΙΚΑ 2 3 Μ. Συντιχάκη
[700227] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης: ΙΤΑΛΙΚΑ 2 3 Αικ. Παπαμελέτη

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700097] Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 4 5 Γ. Σώκλης
[700098] Διεθνής Οικονομική Ι 4 5 Θ. Μαριόλης
[700125] Στατιστική ΙΙ 4 5 Γ. Πετράκος
[700149] Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 4 5 Απ. Αποστόλου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο) 3 5 Ελ. Βόγκλης
[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής 3 5 Αν. Τσάμης-Σπ. Πολυμέρης
[700117] Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 3 5 Β. Κέφης
[700124] Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο 3 5 Αγγ. Μπώλος Χρ. Χριστοπούλου
[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 3 5 Β. Κέφης

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700058] Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) 4 5 Χρ. Μουκίου
[700059] Δημοσιονομικό Δίκαιο (Δημόσιο Λογιστικό) 4 5 Β. Κουγέας
[700178] Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική 4 5 Ξ. Κοντιάδης
[700179] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος) 4 5 Πολ. Παπαδάκη Φ. Παναγοπούλου
[700220] Διοικητική Επιστήμη ΙΙ 4 5 Στ. Κτιστάκη

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. CTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο) 3 5 Ελ. Βόγκλης
[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής 3 5 Αν. Τσάμης
[700117] Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 3 5 Β. Κέφης
[700124] Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο 3 5 Αγγ. Μπώλος Χρ. Χριστοπούλου
[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 3 5 Β. Κέφης

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700023] Χρηματοοικονομική Λογιστική 4 5 Δεν θα διδαχθεί γιατο ακαδ. έτος 2018- 2019
[700037] Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής 4 5 Ο. Κλήμη- Καμινάρη
[700102] Διεθνής Οικονομική ΙΙ 4 5 Θ. Μαριόλης
[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4 5 Β. Κέφης
[700198] Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 4 5 Απ. Αποστόλου Σπ. Πολυμέρης
[700207] Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ 4 5 Γρ. Κόρδας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών) 3 5 Αγγ. Μπώλος Χρ. Χριστοπούλου
[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 3 5 Β. Κουγέας
[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων 3 5 Γ. Πετράκος
[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3 5 Ε.Μπέσιλα-Βήκα Λ. Μπαμπαλιούτας
[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία 3 5 Παν. Μιχελή
[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας καιΣυνταγματικού Δικαίου 3 5 Πολ. Παπαδάκη Ν. Μηλιώνης
[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση 3 5 Σπ. Πολυμέρης
[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα) 3 5 Θ. Μαριόλης Αντ. Χάνος Γ. Πετράκος Ελ. Βόγκλης

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700065] Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό) 4 5 Ηλ. Νικολόπουλος Πολ. Παπαδάκη Φ. Παναγοπούλου
[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 4 5 Β. Κουγέας
[700114] Τραπεζικό Δίκαιο 4 5 Αγγ. Μπώλος Χρ. Χριστοπούλου
[700153] Εργατικό Δίκαιο 4 5 Χρ. Χριστοπούλου
[700184] Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη 4 5 Αιμ. Παπάζογλου Μ. Βενετσανοπούλου

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών) 3 5 Αγγ. Μπώλος Χρ. Χριστοπούλου
[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων 3 5 Γ. Πετράκος
[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3 5 Ε. Μπέσιλα-Βήκα Λ. Μπαμπαλιούτας
[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία 3 5 Παν. Μιχελή
[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου 3 5 Πολ. Παπαδάκη Ν. Μηλιώνης
[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση 3 5 Σπ. Πολυμέρης
[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα) 3 5 Θ. Μαριόλης Αντ. Χάνος Γ. Πετράκος Ελ. Βόγκλης


 Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700041] Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης 4 4.5 Γ. Σώκλης
[700106] Χρηματοοικονομική Ι 4 4.5 Α. Γεωργαντόπουλος
[700107] Ελεγκτική 4 4.5 Αν.Τσάμης - Απ. Αποστόλου
[700109] Οικονομετρία Ι 4 4.5 Γρ. Κόρδας
[700162]Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο 4 4.5 Β. Κουγέας
[700173] Δημόσια Οικονομική ΙΙ 4 4.5 Ν. Καραβίτης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων 3 4 Ο.ΚλήμηΚαμινάρη
[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων 3 4 Παν. Μιχελή
[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση 3 4 Λ. Μπαμπαλιούτας
[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση 3 4 Αιμ. Παπάζογλου Σπ.Πολυμέρης
[700212] Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή 3 4 Ο. ΚλήμηΚαμινάρη
(700236) Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση 3 4 Ευαγ. Μπάλτα
(700237) Προστασία των προσωπικών δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση 3 4 Φ. Παναγοπούλου

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700074] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη) 4 4.5 Στ. Κτιστάκη Μ. Μουστάκας
[700075] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες) 4 4.5 Δ. Παπαγιάννης
[700186] Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης 4 4.5 Αιμ. Παπάζογλου
[700232] Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης 4 4.5 Μ. Στεφανή
[700233] Δημόσια Πολιτική/Policy and Politics (Erasmus) 4 4.5 Δ. Αναγνώστου

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων 3 4 Ο. ΚλήμηΚαμινάρη
[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων 3 4 Παν. Μιχελή
[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση 3 4 Λ. Μπαμπαλιούτας
[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση 3 4 Αιμ. Παπάζογλου Σπ. Πολυμέρης
[700212]Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή 3 4 Ο. Κλήμη Καμινάρη
(700236) Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση 3 4 Ευαγ. Μπάλτα
(700237) Προστασία των προσωπικών δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση 3 4 Φ. Παναγοπούλου

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700049] Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης 4 4.5 Ι. Βαβούρας
[700050] Ανάλυση Εισροών-Εκροών 4 4.5 Χ. Οικονομίδης
[700087] Ανάλυση και 'Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 4 4.5 Απ. ΑποστόλουΑν. Τσάμης Σπ. Πολυμέρης
[700120] Χρηματοοικονομική ΙΙ 4 4.5 Α.Γεωργαντόπουλος
[700215] Οικονομετρία ΙΙ 4 4.5 Γρ. Κόρδας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700055] Συνεταιριστική Οικονομική 3 4 Ο. ΚλήμηΚαμινάρη
[700066] Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους-Δημόσια Κτήση 3 4 Χρ. Μουκίου
[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου 3 4 Αντ. Χάνος
[700092] Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 4 Β. Κέφης
[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα 3 4 Γ. Πετράκος /Διδ με το ΠΔ. 407/80
[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές) 3 4 Δ. Παπαγιάννης
[700142] Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις) 3 4 Γ. Πετράκος
[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα 3 4 Ι. Κριάρη Φ. Παναγοπούλου
[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 3 4 Αιμ. Παπάζογλου
[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών 3 4 Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-2019
[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό) 3 4 Ελ. Βόγκλης
[700234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων 3 4 Α. Γεωργαντόπουλος

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700078] Διεθνείς Οργανισμοί 4 4.5 Μ. Στεφανή
[700083] Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης 4 4.5 Πολ. Παπαδάκη Φ. Παναγοπούλου Ν. Μηλιώνης
[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4 4.5 Β. Κέφης
[700177] Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα) 4 4.5 Ε. Μπέσιλα-Βήκα Ξ. Κοντιάδης
[700206] Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 4 4.5 Δ. Αναγνώστου
[700213] Τεχνολογία και Δίκαιο 4 4.5 Ι. Κριάρη Αντ. Χάνος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700055] Συνεταιριστική Οικονομική 3 4 Ο. ΚλήμηΚαμινάρη
[700066] Διοικητικές Συμβάσεις-Αστική Ευθύνη του Κράτους-Δημόσια Κτήση 3 4 Χρ. Μουκίου
[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου 3 4 Αντ. Χάνος
[700092] Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 4 Β. Κέφης
[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα 3 4 Γ. Πετράκος/Διδ. με το ΠΔ. 407/80
[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές) 3 4 Δ. Παπαγιάννης
[700142] Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις) 3 4 Γ. Πετράκος
[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα 3 4 Ι. Κριάρη Φ. Παναγοπούλου
[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 3 4 Αιμ. Παπάζογλου
[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών 3 4 Δεν θα διδαχθεί για το ακαδ. έτος 2018-2019
[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό) 3 4 Ελ. Βόγκλης
[700234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων 3 4 Α. Γεωργαντόπουλος
  •  Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν 4 Διδακτικές Μονάδες, ενώ όλα τα προαιρετικά
    έχουν 3 Διδακτικές Μονάδες.
  • Τα υποχρεωτικά-επιλογής μαθήματα των εξαμήνων Ε΄- ΣΤ΄- Ζ΄ και Η΄, εφόσον επιλεγούν
    θεωρούνται ως υποχρεωτικά και δεν μπορούν να αλλάξουν. 
  •  Οι ελάχιστες προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου των φοιτητών είναι οι εξής:

 Μέχρι το ακαδ. έτος 1987-88: 176 Δ.Μ. – 34 Υποχρεωτικά – 11 Προαιρετικά

Από το ακαδ. έτος 1988-89: 176 Δ.Μ. – 35 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά

 Από το ακαδ. έτος 1989-90: 180 Δ.Μ. – 36 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά

 Από το ακαδ. έτος 1996-97: 191 Δ.Μ. – 38 Υποχρεωτικά – 13 Προαιρετικά

 Από το ακαδ. έτος 2004-05: 192 Δ.Μ. – 39 Υποχρεωτικά – 12 Προαιρετικά

Επιτυχής εξέταση σε μια ξένη γλώσσα

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio