ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σκοποί

Η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στους τομείς της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής της βιοηθικής και του δικαίου καθώς και η μελέτη των σύγχρονων βιοϊατρικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία μέσω των θεσμών του εθνικού και συγκριτικού δικαίου.

Η ίδρυση θερινών εντατικών σεμιναρίων κατάρτισης σε νοσηλευτές και ιατρούς , σχετικά με τον Κώδικα Βιοηθικής.

Η ίδρυση θερινών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Αγγλική γλώσσα σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα .

Η οργάνωση σεμιναρίων δια βίου μάθησης για ευρύτερο κοινό.

Η συμμετοχή σε ερευνητικά εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα .

Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης.

Η έκδοση και η μετάφραση μελετών σχετικά με τα θέματα βιοηθικής και δικαίου.

Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές σε θέματα βιοηθικής.

Η συνεργασία με την European Group of Ethics της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την International Bioethics Committee της ΟΥΝΕΣΚΟ, την Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής, την Επιτροπή Βιοηθικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Την Επιτροπή Βιοηθικής και Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Την Επιτροπή Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου, περιφερειακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου θα συγκροτήσει βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, θα οργανώσει πρακτική άσκηση και θα αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς του.


Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα Μέλη Δ.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία για την τριετία 2016-2019 είναι:

 • Ισμήνη Κριάρη
 • Στέλιος Στυλιανίδης
 • Σταυρούλα Κτιστάκη
 • Μελέτης Μουστάκας
 • Ταλιαντζή Ελένη (μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Ερευνητικό Στελεχιακό Δυναμικό

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου στελεχώνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, άλλους διδάσκοντες στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, από Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και άλλων Τμημάτων ιδίως του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Κοινωνιολογίας και, κατά περίπτωση, από μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων.

Ερευνητικοί Τομείς

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου είναι οργανωμένο σε ειδικότερους Τομείς Έρευνας:

 • Η βιοηθική στην Εκπαίδευση
 • Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκοί θεσμοί και βιοηθική
 • Γενετική και δικαιώματα του ανθρώπου,
 • Έρευνας σε Έμβρυα, σε Άτομα και σε Ζώα
 • Θέματα σχετικά με το τέλος της ζωής και την Παρηγορητική Αγωγή,
 • Θεμελιώδη Δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές (ψυχώσεις, σύνδρομο Asperger, άνοια, Alzheimer’s, κ.λ.π.)

Πόροι

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου χρηματοδοτείται μέσω προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών, μέσω δωρεών και χορηγιών.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio