Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης εισάγει Συμβούλους Σπουδών για τους φοιτητές του Τμήματος. Ως Σύμβουλοι Σπουδών ορίζονται οι εκάστοτε Διευθυντές των τριών (3) Τομέων του Τμήματος.

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα στους Συμβούλους Σπουδών, οι οποίοι τους ενημερώνουν και τους συμβουλεύουν για τις σπουδές τους σε αυτό, αλλά και για τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά από την ολοκλήρωση αυτών, όπως λ.χ. για μεταπτυχιακές σπουδές ή και για την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Για περαιτέρω εξειδικευμένες συμβουλές, οι Σύμβουλοι Σπουδών δύνανται να ανακατευθύνουν τους φοιτητές στους διδάσκοντες των μαθημάτων του Τμήματος, ενώ όλα τα σχετικά ζητήματα δύνανται να συζητούνται, μετά από εισήγηση των Συμβούλων Σπουδών, στη Συνέλευση του Τμήματος.

Σύμβουλοι Σπουδών:

Αντώνης Χάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βασίλειος Κέφης, Καθηγητής
Νικόλαος Δασκαλάκης, Επίκουρος Καθηγητής