ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος «Δημόσια Διοίκηση» έχει επτά κατευθύνσεις: Νομικού Πολιτισμού: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο, Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης, Οικονομικής Επιστήμης, Ελεγκτικής και Φορολογίας, Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιου Management,  Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας, και  Δικαίου Επιχειρήσεων και Διοίκησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που περατώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους αποκτούν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Δημόσια Διοίκηση» στις προαναφερόμενες κατευθύνσεις και  έχουν επίσης τη δυνατότητα  να προχωρήσουν σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών.
Το Πρόγραμμα με τις επιμέρους κατευθύνσεις του φιλοδοξεί να συμβάλει:

  • Στην εξειδίκευση και υψηλή κατάρτιση πτυχιούχων σε αντικείμενα, θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα στα θέματα των κατευθύνσεών του καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες έρευνες στα αντίστοιχα αντικείμενα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας.
  • Στην υποστήριξη των σπουδών και της έρευνας των μεταπτυχιακών φοιτητών που αποβλέπουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, συναφούς με γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται σε διδακτικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς του Τμήματος καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων ή Ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης και β) εκπόνηση Διπλωματική Εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όρια στα εκατόν σαράντα (140) άτομα ανά έτος. Καθ΄υπέρβαση του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί υπότροφοι του ΙΚΥ,  οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε ποσοστό 10%, και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την κατεύθυνση.
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη λειτουργία του Προγράμματος στην κατεύθυνση είναι η Συντονιστική Επιτροπή της αντίστοιχης Κατεύθυνσης (Σ.Ε.Κ.). Τη γενική εποπτεία του Προγράμματος έχει ο Διευθυντής του  Π. Μ. Σ.,  σε συνεργασία με τις Σ.Ε.Κ. και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio