Καλώς ήλθατε

Αγαπητοί Φοιτητές και Φοιτήτριες,

εκ μέρους του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το Τμήμα μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 1963, στο πλαίσιο της «Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών». Προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, έχει δε ως στόχο την παραγωγή αποφοίτων ικανών να στελεχώνουν τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

Περιλαμβάνει τους Τομείς Οικονομίας, Δικαίου, και Διοικητικής Επιστήμης, και χορηγεί ενιαίο Πτυχίο δύο Κατευθύνσεων: Δημοσίων Θεσμών, και Δημόσιας Οικονομικής. Τέλος, προσφέρει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Νομική και Διοικητική Επιστήμη», και «Οικονομική Επιστήμη».

Η παρούσα ιστοσελίδα σάς δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τις σπουδές σας και τις δραστηριότητες του Τμήματός μας. 

Θεόδωρος Μαριόλης,  Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, 
Προέδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης