Κωδικός Αριθμός: 700078

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Το Διεθνές Δίκαιο και η διεθνής κοινότητα, η κωδικοποίηση του Διεθνούς Δικαίου. Τα υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου (κράτος, διεθνείς οργανισμοί, άτομα). Οι διεθνείς δραστηριότητες των κρατών, η προβληματική της αναγνώρισης. Οι σχέσεις Διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, ο δυαδισμός και ο μονισμός: διαφορετικές όψεις του ιδίου προβλήματος. Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Το διεθνές έθιμο (έννοια, διαμόρφωση, είδη, λειτουργικότητα εθίμου). Οι διεθνείς συνθήκες (σύναψη, προϋποθέσεις, συμφωνίες απλοποιημένης μορφής, επιφυλάξεις, αποτελέσματα, λήξη, αναστολή ισχύος, απρόβλεπτη και ριζική μεταβολή των συνθηκών). Οι επικουρικές πηγές. Βασικές έννοιες του δικαίου της θάλασσας (εσωτερικά ύδατα, αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη). Ο ΟΗΕ (σκοπός, οργάνωση, μέλη, το διεθνές δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών).

Σημείωση: Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018