Κωδικός Αριθμός: 700032

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ – ΥΕ.

Διδάσκων: Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το ενεργειακό δυναμικό και η ενεργειακή βάση της ελληνικής οικονομίας. Η βαριά μεταλλουργική βιομηχανία. Το οικονομικό σχέδιο για την δημιουργία και ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας, όψεις του χθες και του σήμερα. Η βαριά βιομηχανία ως βασικός συντελεστής εσωτερικής ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Εκβιομηχάνιση και βιωσιμότητα. Το μέσο ποσοστό των κερδών στην ελληνική οικονομία 1988-1997. Η οικονομική πολιτική εντός και εκτός ευρώ. Οι «κλάδοι κλειδιά» στη Γερμανική και στην ελληνική οικονομία. Ανάπτυξη και χρέος: Κλαδική ανάλυση της ελληνικής οικονομίας. Ο τομέας του τουρισμού της ελληνικής οικονομίας. Ο τομέας των ταχυδρομικών υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας. Ανεργία, εξωτερικός τομέας και αναπτυξιακή δομική μεταβολή της ελληνικής οικονομίας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα. Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση. Επιμέλεια Θόδωρος Μαριόλης. Εκδ. Τζιόλα.