Κωδικός Αριθμός: 700203

Εξάμηνο Σπουδών: Α΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από 5 μέρη. Το Μέρος 1 αναφέρεται στην οικονομική επιστήμη, στα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης, στην ζήτηση, στην προσφορά και στην αγορά. Το Μέρος 2 αναφέρεται στις ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς, στις επιλογές του καταναλωτή και στις αποφάσεις ζήτησης, στις αποφάσεις προσφοράς των επιχειρήσεων. Το Μέρος 3 αναφέρεται στο κόστος και στην προσφορά. Το Μέρος 4 αναφέρεται στο χρήμα και στις τράπεζες και το Μέρος 5 αναφέρεται στην Νομισματική και στην δημοσιονομική πολιτική και συγκεκριμένα στο υπόδειγμα IS-LM.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εισαγωγή στην οικονομική. D.Begg, G. Vernasca, S. Fisher, R. Dornbusch, εκδ. Κριτική.