Κωδικός Αριθμός: 700207

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Κόρδας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση στα Μαθηματικά για φοιτητές της Οικονομικής κατεύθυνσης με έμφαση στην Γραμμική Άλγεβρα και τον Διαφορικό  Λογισμό με πολλές μεταβλητές. Α. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ: Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικές απεικονίσεις, Μήτρες, Ορίζουσες, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Γραμμικές Εξισώσεις, Λύση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. Β. ΣΥΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Βασικές έννοιες, Οικονομικές συναρτήσεις, Παραγώγιση, Εφαρμογές, Ακρότατα, Δεσμευμένα ακρότατα, Γραμμικά προγράμματα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (τόμος Β’), συγγραφέας Μ. Λουκάκης, εκδ. Σοφία.

Οικονομικά Μαθηματικά, συγγραφέας Ν. Μυλωνάς- Γ. Σαραφόπουλος, εκδ. Τζιόλα