Κωδικός Αριθμός:  700142

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΠ

Υπεύθυνος: Πετράκος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Η  Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. – ΕΣΠΑ  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Σπουδαστών».