Κωδικός Αριθμός: 700055

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΕ

Διδάσκων: Δεν διδάσκεται κατά το ακαδ. έτος 2019-20

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί ο συνεταιριστικός θεσμός, η ιδιαίτερη αυτή μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Αναλύονται τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία του θεσμού και οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές που ακολουθεί, οι οποίες και τον διαφοροποιούν από τις συμβατικές επιχειρήσεις, καθώς και η διαπραγματευτική δύναμη την οποία διαθέτει ο συνεταιρισμός, και επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα της δραστηριοποίησης των ατόμων μέσω συνεταιρισμών και οι διαφορές των συνεταιρισμών από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα και διεθνώς, στην δομή της ελληνικής αγροτικής συνεταιριστικής κίνησης, στις κυριότερες δραστηριότητες των συνεταιρισμών, αγροτικών και αστικών, στο συνεταιριστικό management, στη συνεταιριστική νομοθεσία και, τέλος, στην αναγνώριση της σπουδαιότητας του θεσμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία. Θεωρία και Πρακτική, συγγραφέας Κων/νος Παπαγεωργίου, εκδ. Σταμούλη.