Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/1715/01-10-2019]

Τομέας: Οικονομίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Χρηματοοικονομική – Λογιστική

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 206

Τηλέφωνο:

E-mail: ndaskal@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Πέμπτη, 13:30-14:30

Ο Δρ. Νικόλαος Δασκαλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας (crowdfunding και blockchain εφαρμογές στα χρηματοοικονμικά), της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, και της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Είναι reviewer σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (ABS: 4, ABS: 3) και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 1.200 ετεροαναφορές.

Ο Δρ. Δασκαλάκης συμμετέχει στην Ομάδα Συμφεροντούχων Ασφάλισης και Αντασφάλισης (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group – IRSG) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), ενώ έχει διατελέσει μέλος στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συμφεροντούχων της Χρηματοδότησης από το Πλήθος (European Crowdfunding Stakeholder Forum – ECSF), στην Ομάδα Τραπεζικών Συμφεροντούχων (Banking Stakeholder Group – BSG) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), και στην Ομάδα Χρηστών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services User Group – FSUG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC). Τέλος, έχει εργαστεί για 8 χρόνια στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ), ως Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Μικρών Επιχειρήσεων.