Βαθμίδα: Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/918/20-09-2017]

Τομέας: Διοικητικής Επιστήμης

Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 207

Τηλέφωνο: 210 920.1613

E-mail: bkefis@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Τρίτη, 15:00-16:00

Ο Δρ. Βασίλειος Ν. Κέφης είναι Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο ασχολείται με τη διδασκαλία μαθημάτων που αφορούν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, τον Προγραμματισμό των Επιχειρήσεων, την Αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Ερευνητική Μεθοδολογία.

Είναι επιβλέπων διδακτορικών διατριβών και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό τριμελών και επταμελών επιτροπών υποστήριξης διδακτορικών διατριβών και εκλεκτορικών σωμάτων. Παράλληλα έχει διδάξει μαθήματα σχετικά με τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Είναι αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ και τακτικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Συγγραφέας πέντε βιβλίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ενώ έχει και την επιστημονική επιμέλεια άλλων πέντε. Μεγάλος αριθμός άρθρων και μελετών του έχει δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και journals της Ελλάδος και του εξωτερικού. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, εντός και εκτός Ελλάδος.