Βαθμίδα: Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/416/04-07-2014]

Τομέας: Οικονομίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Οικονομική 

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 211

Τηλέφωνο:

E-mail: n.kar@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Παρασκευή, 13:30-14:30

Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν καλύψει ποικιλία θεμάτων φορολογίας και δημοσίων δαπανών, καθώς και ζητήματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος, Μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του ΟΤΕ Α.Ε., Γενικός Γραμματέας της ΕΣΥΕ (νυν ΕΛΣΤΑΤ), όταν και εξελέγη Αντιπρόεδρος της Στατιστικής Επιτροπής (Statistical Commission) του ΟΗΕ, Διευθυντής του Παρατηρητηρίου Δημοσίου Τομέα του ΙΟΒΕ, μέλος της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και σύμβουλος Υπουργών Οικονομικών. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό σημαντικών Επιτροπών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.