Βαθμίδα: Καθηγήτρια [ΦΕΚ/Γ/1186/31-12-2008]

Τομέας: Δικαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Συνταγματικό Δίκαιο

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 113

Τηλέφωνο:

Email: ikri@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν Συνεννόησης