Βαθμίδα: Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/264/27-03-2015]

Τομέας: Οικονομίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Οικονομία

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 206

Τηλέφωνο: 210-920.1591

E-mail: mariolis@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν Συνεννόησης

Ο Θεόδωρος Μαριόλης είναι Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα κύρια διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι Πολιτική Οικονομία, Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Διεθνής Οικονομική, Θεωρία Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων, και Ιστορία Οικονομικής Σκέψης. Ήταν ιδρυτής και συν-εκδότης του περιοδικού «Bulletin of Political Economy», και είναι Διευθυντής της «Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών/Study Group on Sraffian Economics», Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης», και Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του «European Research Network on Social and Economic Policy». Δεν έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενες έρευνες.